MUŽI ZOZNAMKA - podľa dátumu narodenia, pozorne si prečítajte TEXT a postupujte podľa neho. Ďakujeme.

PREDPOKLAD DOBRÉHO VZŤAHU

do 30 % slabý,   do 50 % uspokojivý,

do 70 % dobrý,  nad 70 % výborný

 

UPOZORNENIE toto je ZOZNAMKA len pre slobodných a rozvedených za učelom nadviazať  VAŽNÝ VZŤAH na ine zoznamenia použite iné zoznamky.

UPOZORNENIE : Majiteľ webovej stránky nezodpoveda žiadným spôsobom za uverejnené údaje ani za spravnosť posudenia vhodnosti partnera. Všetko je na Vašom slobodnom rozhodnutí využiť tuto formu zoznamenia. Majiteľ webovej stránky si vyhradzuje pravo kedykoľvek tuto zoznamku z webu odstraniť.

POSTUP PRE MUŽOV : 

Do komentára pridajte tieto položky:

HĽADÁM :    STAV:     DETI :  VÝŠKA/VÁHA:  FAJČ.:  VZDEL.:  TEXT :       potom  dopíšte text HĽADAM : príklad :ženu do 50 rokov aj s deťmi.