KOZOROŽEC- charakteristika

www.horoskopy-numerologia.eu

ctižiadostiví, trpezliví, svedomití no niekedy mlčanliví a úzavretí

Ak sú narodení blizko STRELCA sú otvorenejší a uvoľnenejší

ak sú narodení blizko VODNÁRa sú viac zabavnejší aj nepokojnejší

Viac :

Kozorožec - všeobecne - muž - žena - vzťahy
 

 

V staroveku bol Kozorožec, desiate znamenie zverokruhu, považovaný za najdôležitejšie zo všetkých znamení. Bolo to zrejme preto, lebo doba zimného slnovratu, keď sú dni najkratšie a noci najdlhšie, bola považovaná za najdôležitejší gravitačný bod obežnej dráhy Slnka. Kozorožec - Capricorn - symbolizuje v doslovnom preklade z latinčiny veľkého tvora, ktorý húževnato a vytrvale stúpa k výšinám a je dokonale stvorený na prežitie v zlých podmienkach. Vládnúcou planétou je Saturn, planéta obety, zodpovednosti a skúšok. Pôsobenie Saturnu posilňuje ich samostatnosť, no zároveň umocňuje ich melanchóliu a pocity osamelosti. Ľudia narodení v tomto zemskom znamení majú pevnú vôľu a pri postupe vpred zvažujú každý svoj krok. Sú nadmieru obozretní, opatrní, nič neberú na ľahkú váhu. Možno práve vďaka týmto vlastnostiam vedia vopred vytušiť každé riziko. Kozorožec je najtrpezlivejším a najneústupnejším znamením zverokruhu. K jeho ďalším charakteristickým vlastnostiam patrí rozvážnosť, rezervovanosť, jasná a triezva myseľ. Kozorožce bývajú konzervatívni, stelesňujú stabilitu, vo svojom chovaní sú diplomatický, majú vytrvalosť i hlboké myšlienky. Sú málo prispôsobiví. Nič ich nedesí tak ako fakt, že by mali improvizovať. Kozorožec sa bude lepšie cítiť osamote, keď má obavy, že by bol nudný alebo ostatnými zle prijatý. Niektoré Kozorožce majú silno vyvinutý zmysel pre parapsychologické javy. Kozorožce môžu na okolie pôsobiť ako poddajní, krotkí a nenároční jedinci bez viditeľných ambícií. Nenechajte sa však oklamať, vplyvom svojej pracovitosti, húževnatosti a svedomitosti väčšinou dosiahnu toho, čo chcú. Sú spoľahliví, uvážliví a kritické situácie riešia s chladnou hlavou bez zbytočných emócií. Ich honba za kariérou je iba snaha po dosiahnutí sociálnych istôt, lebo v hĺbke svojej duše sa neustále obávajú, že zostanú bez príjmu. Kozorožec je zemské znamenie, z čoho vyplýva jeho blízky vzťah k materiálnym hodnotám. Niektorí Kozorožce sa ale môžu stať priam až chorobne ctižiadostivými a lačnými po moci a budovať svoju kariéru za každú cenu. Ich veľkou vášňou bývajú peniaze, ktorými sa nechajú ľahko zlákať a omámiť. Veľmi často sa prehnane zaoberajú vlastnou osobou, pretože sú zvyknutí hľadať si svoju vlastnú cestu. Mávajú sklon k melanchólii a malomyseľnosti. S hrôzou hľadia do budúcnosti. Pokiaľ sa tomuto výrazne intelektuálnemu znameniu nepodarí prijať praktickejší prístup k životu, mohli by mať sklony k mrzutosti, stráneniu sa sveta a vyhľadávať samotu. Ak však Kozorožce nepodľahnú temným myšlienkam, prekonajú depresie a potlačia svoj príslovečný negativizmus, dokážu tak prekonať svoje problémy, a znovu nabiť optimistickejšieho razenia. Je pre nich takmer povinnosťou vyhľadávať spoločenské kontakty, ktoré im poskytnú potrebné množstvo "vzrušenia“.

 

Muž

Na prvom mieste je u neho vždy jeho povolanie pred partnerkou. Kozorožec sa väčšinou žení až vtedy, keď má zaistenú svoju existenciu. Potrebuje vedľa seba inteligentnú, nezávislú (najlepšie i finančne) partnerku, ktorá sa mu podľa potreby podriadi. Mala by mať zhodné názory a mala by dávať prednosť sporiadanému rodinnému životu pred dobrodružstvami. Je preto prirodzené, že taký muž je pre niektoré ženy požehnaním, ale pre iné katastrofou. Mnoho žien dáva prednosť menej vyhraneným mužom, ktorí majú pre ženy viac porozumenia. Je prakticky nemožné ho zmeniť a zrejme sa vám ho nepodarí ani ovládnuť. Napriek tomu, že to asi nedajú nikdy najavo, potrebujú od svojej partnerky i ostatných ľudí počúvať, aký sú bystrý, schopný a žiaduci. Keď budete mať v živote problémy, dokáže byť neobyčajne milým a starostlivým spoločníkom. Kozorožec je jedným z mála mužov, ktorí sú schopní hlbokého súcitu. Každá žena ocení Kozorožcovu oddanosť. Nikdy z nich nebude ohnivý milenec, ale zaručene vás ochráni. Muž Kozorožec je vecný a presný, no v milostných záležitostiach vie byť i nežný a vášnivý.

 

Žena

Táto žena je nemilosrdnou pozorovateľkou, pred ktorou by sa človek mal mať na pozore. Je obdarená schopnosťou prekuknúť človeka skrz naskrz. Stále, i v partnerskom vzťahu, musí mať pocit, že je nezávislá, nedá sa nikým a ničím bezdôvodne spútať. Pôsobí neprístupne, preto sa môže stať že mnohí muži pokus o zblíženie s ňou po určitej dobe vzdajú. Ale pokiaľ sa im podarí nahliadnuť do jej vnútra, objavia láskavú, dobromyseľnú a vtipnú ženu. Jej láska má hĺbku, ktorá je trvalejšia než spaľujúca láska iných žien. Každý muž, ktorý naviaže vzťah so ženou narodenou v tomto znamení, by mal počítať s tým, že i keď pôsobí veľmi vyrovnane, často podlieha rôznym náladám. Tiež s vtipkovaním na jej adresu nej moc neuspejete. Nieje schopná pochopiť vtip, pokiaľ sa nachádza v pozícii obeti. Pripraviť by sa mal i na to, že žena Kozorožec veľmi často lipne na svojej rodine a príbuzných.

 

Vzťahy

Pod vplyvom Saturna je Kozorožec ostýchavý, zdržanlivý a hanblivý, ako by sa obával dať najavo svoju vytrvalosť, horlivosť a ctižiadostivosť. Kozorožec nie je práve najvášnivejší milenec, je síce dostatočne zmyselný, ale chladný a zdržanlivý. Toto znamenie nad sebou nikdy nestráca kontrolu. Aj keď Kozorožec svojho partnera veľmi miluje, istý kúsok "územia" si predsa len necháva pre seba. Vo vzťahu sa Kozorožec vždy snaží ujať sa dominantného postavenia. Neznáša podriadenosť a súťaženie. Pokiaľ zraníte jeho hrdosť, bude dlho trvať, pokiaľ vám odpustí. Kozorožce manželstvo uzatvárajú až po veľkom preverovaní kvalít vybraného partnera. Nezriedka hrá v láske dôležitú úlohu aj finančná situácia ich partnera, ktorá prináša pocit stability a istoty. Niekedy dá bez váhania prednosť výhodnej partii pred veľkou romantickou láskou. Pre Kozorožca platí viac ako pre iné znamenia, že život a láska začínajú najskôr po štyridsiatke.

Najvhodnejší partneri: Strelec, Ryby, Vodnár, Býk, Panna, Škorpión

Najnevhodnejší partneri: Baran, Rak, Váhy

 

Pozor nezabudnite na ČINSKÉ ZNAMENIA

www.horoskopy-numerologia.eu

Kozorožec - Potkan
Spoľahlivý, pohotový , napaditý no neoblomný , často aj hrabivý a prefíkaný.

 Kozorožec - Byvol
Veľmi odolný, rozvážny, až neskutočne vytrvalý no dosť uzavretý človek

Kozorožec - Tiger
Svedomitý, spoľahlivý, uvažlivý a múdry človek, ktorý vie zabojovať.

Kozorožec - Mačka
Inteligentný a uvážlivý, no samotársky a niekedy príliš melancholický

Kozorožec - Drak
Vôdcovský, suverenný, spoľahlivý a diskrétny, vie byť  nenáročný a vytrvalý.

Kozorožec - Had
Inteligentný a premýšľavý vie byť filozof. no aj povznesený a rezervovaný

                                         www.horoskopy-numerologia.eu

Kozorožec - Kôň
Šarmantný, odolný, pracovitý, vytrvalý, vždy dôjde do cieľa.

Kozorožec - Koza
Väčšinou múdry, sčítaný, odolný a nadaný človek.

Kozorožec - Opica
Šikovný, vytrvalý, napaditý, no  vie byť rezervovaný.

Kozorožec - Kohút
Elegantný, dôkladný, vytrvalý, rozumný a nehádavý člověk, no môže pôsobiť

chladne.
Kozorožec - Pes
Spoľahlivý, velkorysý, poctivý , ustráži domov aj blízkych

Kozorožec - Sviňa
Vytrvalý, tvrdohlavý , a väčšinou seriozný člověk, no vie byť malicherný

www.horoskopy-numerologia.eu