LIEČIVÁ HUDBA

   ZAHRAJTE si na HUDOBNÝ NÁSTROJ :-)

                            www.horoskopy-numerologia.eu

Som a chcem byť ako vták , netlačiť sa na zemi, ale

lietať vo výšinách, vidím veci z nadhľadu, a viem, že

všetko je vec pohľadu. Keď klesám mávam krídlami,

potrápim sa, a som znovu nad vami . Potom sa len

vznášam a krásny pohľad si užívam .  Ak som na zemi

som zraniteľný, no hore som zlu nedosiahnuteľný...