REIKI - pomôžte si s partnerom/kou

Reiki je jedna z najjednoduchších a najprirodzenejších alternatívnych

liečebných metód. Vznikla pravdepodobne v Tibete či  Japonsku a

odtiaľ sa rozšírila do USA a Európy.

www.horoskopy-numerologia.eu

Touto alternatívnou metódou možno liečiť prikladaním rúk,  seba

i svojich blízkych, nejde v našom navode  samozrejme o kvalifikované

liečenie, na to  je potrebný odborník, ale o pôsobenie príjemného

dotyku na miesta na tele prepojené s ,,čakrami,, čiže energetickými

centrami tela. Celé cvičenie-15 cvikov by nemalo trvať  dlhšie ako

60 minut.    

www.horoskopy-numerologia.eu

Ak by niektorá poloha bola Vášmu partnerovi nepríjemná radšej

jú nepraktizujte.

Ak  mate vážnejšie zdravotné problémy obraťte sa na lekára

alebo  kvalifikovaného liečiteľa alternatívnymi metodámi.

 

na posuvnom WIDGETE mate obrázky a dole

    preložený popis jednotlivých polôh

                                   Čo je to Reiki?

Reiki je spôsob ošetrenia a techniky používané ako doplnková liečba ku kvalifikovanej liečbe fyzickej, emocionálnej a duševnej choroby. Táto prax je založená na porozumení, že život je podporovaný      neviditeľnou ,  životnou-silou - tokom energie (Chi).

          Keď je  táto energia je nízka,  je pravdepodobné, že ochoriete.

Prakticky ide o využitie tejto životnej silya  energie prostredníctvom 

rúk,  na relaxáciu a liečenie pacienta. Reiki liečenie bolo široko známe,

že ma pozitívny (niekedy skoro zázračné) účinky pri liečbe prakticky

všetkých známych chorôb a je vždy prospešné.

                                           Reiki pozície rúk

Pozicia  1
Umiestnite ruky cez oči. Priložte ruky jemne tak, aby sa dlane

nedotýkali očí, aby to nebolo nepríjemné pre partnera.   Zvyšok

základne ruky na čelo, a umožniť tip na prsty k odpočinku veľmi

ľahko na lícach. Ak sa  vaše ruky začnu potiť pomôžte si  utierkou

alebo papierom nad očami.


Pozícia 2A
Priložte ruky jemne okolo každého ucha.

Pozícia 2B (Nepovinné)
Priložte ruky na temeno hlavy.

Pozicia 3
Držte ruky ľahko pod hlavou. Držte hlavu rukami a prsty sa rozširuju

smerom k šiji. Pohár prsty okolo lebky sa dotýka základne prstami.

Pozícia 4A
Držte palec pod krkom a zvyšok ruky a prsty po kľúčnej kosti.

Pozícia 4B (Náhradníci)
Priložte ruky ľahko okolo brady a krku.

Pozícia 5
Jemne priložte ľavu rukou pod krkom. Miesto pravej ruky cez srdce.

Pozícia 6
Priložte ruky na hornej časti brucha. Miesto prsty jednej ruky pod

spodnej strane druhej pripojením toku liečenie energiou.

Poradie 7
Priložte obe ruky na strednú oblasť žalúdka.

Pozicia 8
Priložte ruky ešte na spodnú časť brucha po bedra.

Pozícia 9
Používajte obe ruky na držanie pravej nohy.

Pozícia 10
Používajte obe ruky držať druhú nohu.

Pozícia 11
Teraz držte obe nohy, používať obe ruky .

Pozícia 12
Na tomto mieste požiadajte partnera, aby ľahol na brucho.

Umiestnite ruky nad hornej časti chrbta, držte prstami blízko seba.

Pozícia 13
Priložte ruky na hornú časť chrbta. Miesto pre prsty jednej ruky

pod spodnou stranou druhej, zvyšite tok liečivej energie.

Pozícia 14
Priložte obe ruky uprostred chrbta.

Pozícia 15A
priložte oboma rukami o viac času priložte  ruky nadol ešte raz ich

uvedením na dolnú časti chrbta.

Pozícia 15B (Nepovinné)
Priložte rúky za srdce a na dolnú časť chrbta.