PRACOVNÁ CHARAKTERISTIKA

Vypracujeme Vám  podľa numerológie, astrológie a horoskopov popis pracovnej výkonnosti a predpokládov Vás, Vašho partnera do podnikania, či vašho (potencialneho ) zamestnánca,  je to osvedčené a presné na cca 80-90 %.

Rozsah základný 2 A4 cena 14 Eur

Rozširený 3 A 4             cena 17 Eur