OSUD A KARMA

 

ČLÁNKY o ŽIVOTE

16.09.2010 18:17
Veľa sa pýtame. Stávame sa tým, čím máme byť, alebo sa necháme unášať osudom, vierou, modlitbou? Otázka, prečo sme takí akí sme? Prečo sa nám dejú veci, ktoré sa dejú? Je to osud, trest? To akí sme si určujeme prevažne sami. V živote sa máme stretnúť s ľuďmi, ktorí nám ukážu smer. No je v tom...
02.09.2010 12:31
Duchovia sú vlastne vytvorení z energie Boha, sú s Bohom v jednom celku. Ale vo sfére absolútna (duchovnej sfére – nebi) nemôžu duše poznať, čo je nádherné, keď niet protikladu, niečo,čo nie je nádherné; nemôžu vedieť aké je svetlo nádherné, keï nemôžu zakúsiť tmu. A tak Boh vytvoril sféru...
22.07.2010 14:15
Dnes už existujú milióny ľudí na svete(nielen vo východných krajinách), vyznávajúci a rešpektujúci zákon príčiny a následku, čiže karmický zákon. Postupne vám chceme prinášať nové poznatky na túto tému, ale aj staré pravdy, oživené pohľadom dnešného poznania. Známy bádateľ v tejto oblasti Leszek...
22.07.2010 13:30
  ZÁHADNÉ CESTY PROZRETEĽNOSTI Sú udalosti, ktoré nám potvrdzujú, že náhody neexistujú, že všetko je súčasťou vyššieho plánu a, či sa snažíme, alebo nie, svojmu predurčeniu neujdeme. Pravda, z tohto pravidla existujú aj výnimky :človek, ktorý sa stane vedomou duchovnou bytosťou...