Veda a technika potvrdzujú opodstatnenosť astrológie

26.07.2010 13:21

Mnohí ľudia aj vedci sú veľkými nepriateľmi astrológie, ale neraz si nedajú ani tú námahu, aby zistili, o čo v nej vlastne ide.
Zato už viacerí vedci na rozsiahlych štúdiách dokázali, že astrológia nie je výplodom šarlatánov,

Vo Francúzsku napríklad dokázali súvislosť medzi konšteláciou hviezd v horoskope zrodenca a jeho povolaním. Vedecký pracovník Varšavskej polytechniky Dr. Ing. Pawel Piotrowski použil metódy umelej inteligencie, aby zistil, či je pravda, čo sa v astrologických príručkách píše o znameniach zverokruhu. Výsledky predčili jeho najsmelšie očakávania. Doktor Piortowski sa astrológii na rozdiel od mnohých vedcov nikdy nevysmieval. Pretože pri svojej práci využíva aj metódy umelej inteligencie, presnejšie tzv.mnohovrstvovú neurónovú sieť, napadlo mu, overiť si či znamenia zverokruhu skutočne formujú ľudské charaktery. Neurónová sieť je náhradou ľudského mozgu. Pomocou vhodných počítačových programov ju možno ľubovoľne naprogramovať a vytrénovať, aby tieto poznatky vedela použiť. Možno ju napríklad naučiť identifikovať osoby na základe papilárnych línií, prognózovať kurzy valút atď.

Doktor Piotrowski sa rozhodol,,učiť´´sieť. Začal s vyše 650 anketami medzi študentmi. Každá anketa obsahovala 33 otázok týkajúcich sa charakteru osoby, ktorá ju vyplňovala a znamenie zverokruhu. Potom neurónovej sieti,,predtavil´´všetky ankety. Aby sieť dobre,,zvládla´´schopnosť spájať určité charakterové vlastnosti a konkrétnym znamením zverokruhu, bolo potrebné cyklus zopakovať1400-krát. Takto,,vytrénovaná´´sieť mohla už pracovať. Pri vstupe neurónová sieť samostatne dávala odpovede, aké znamenie zverokruhu anketu vyplnilo. Výsledky výskumov prekvapujú astrológov, ale aj ich odporcov. Sieť poskytla takmer 70 percent správnych odpovedí, čo je výborný výsledok. Druhým rovnako senzačným pozorovaním doktora Piotrowského je veľká rozlíšiteľnosť jednotlivých znamení zverokruhu. Umelá inteligencia najľahšie rozpoznávala osoby narodené v znamení Raka(až91,7 percenta ankiet vyplnených predstaviteľmi tohto znamenia). Podľa vedca to svedčí buď o veľkej stabilite a súdržnosti charakterových vlastností tohto znamenia, alebo o tom, že majú veľmi osobitný charakter, výrazne odlišný od ostatných znamení.
Na druhom mieste sa umiestnili Strelci (70percent rozlíšiteľnosti), potom Barani, Váhy, Levi, Škorpióni ).
Najhoršie si umelá inteligencia poradila s rozpoznávaním Vodnárov(36,4percenta)a Blížencov(39,6percenta), čo môže byť výsledkom veľkej rôznorodosti charakteru týchto osôb, ale aj ich nestability a rozmarnosti.

Celkove sa potvrdzovali všeobecne známe informácie, ale bolo aj trochu prekvapení. Vieme všetci, že najlepší dojem na okolie chce vzbudzovať Lev, ale kto by si pomyslel, že aj Panna a Strelec? Ten istý Lev podľa výsledkov výskumov vedie,,v sklone dominovať nad okolím´´, ale kto by predpokladal, že za ním v ničom nezaostáva Vodnár? Pokiaľ ide o úroveň ambícií, Lev je až za znamením Váh. Najnezávislejší pri rozhodovaní je Baran, ale aj,,nerozhodné´´Ryby. Barani sú však zárovaň najlepšie disponovaní na matematiku.
Na úrovni so Škorpiónom vo vytrvalosti a konzekventnosti v konaní je Rak. V rubrike,,citlivosť, vnímanie sveta zmyslami´´sa v jednom rade ocitli Ryby, Rak, Strelec a čo je neuveriteľné –Kozorožec.
Nechuť ku konfliktom a uprednostňovanie pokojného riešenia sporov najsilnejšie manifestujú Váhy a Býky. Fakt, že tieto znamenia sú hádavejšie ako Blíženci, môže byť revolúciou v astrológii, alebo omylom počítača...
Doktor Piotrowsi si uvedomuje veľké rezervy v tom, čo robí. Veď zohľadňoval iba pozíciu Slnka pri narodení, nebral vôbec do úvahy ascedent (1.dom, dom osobnosti, ktorý môže zrodenca ovplyvňovať silnejšie ako znamenie, v ktorom má Slnko)a postavenie planét, ktoré takisto veľmi silne ovplyvňujú osobnosť.
Doktor Piotrowski po prijímacích skúškach na Varšavskú polytechniku získal a analyzoval výsledky kandidátov na tri druhy štúdia. Ukázalo sa, že najschopnejšími matematikmi sú Barani a najmenej ju obľubujú Levi a Vodnári.
Poľský vedec pokračuje vo svojich výskumoch a ustavične zdokonaľuje anketové otázky. Veríme, že sa mu podarí potvrdiť to, o čom skutoční znalci nemajú žiadnu pochybnosť : že astrológia je kráľovnou vied o človeku.

 

 

Viac zaujímavých a dôležitých informácií o živote sa dozviete v    E-booku PRAKTICKÁ NUMEROLÓGIA-21 TAJOMSTIEV ŽIVOTA

Postup 1, pošlite sumu 19,90 Eur na účet (najrychlejšie cez internet-banking)

              2, vyplňte objednávku

              3, do 14 dní dostanete mailom E-book

P.s. ak chcete záruku vrátenia peniazi dopíšte v objednávke veľkými písmenami slovo UKÁŽKA alebo možete využiť možnosť postupného platenia len 2 Eur mesačne

               Viac  informácií TU