POZOR 20 liekov s nežiaducimi účinkami

02.09.2010 17:16

Zdroj: Plus JEDEN DEŇ/VIERA MAŠLEJOVÁ 02. september 2010, 06:30

Zdroj: Ilustračné foto: profimedia.sk Pozorne čitajte: Každý liek má v príbalovej informácii uvedené aj škodlivé vedľajšie účinky.

Podobné stránky

Lieky nám pomáhajú zvládnuť chorobu, no majú aj nežiaduce účinky. Takmer tristo závažných škodlivých reakcií u pacientov, ktorí užili niektorý z medikamentov, zaznamenali vlani odborníci zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Ústav dostal dohromady 1 037 upozornení na nežiaduce účinky liekov. Odborníci, ktorí sledujú riziká liekov, však upozorňujú, že lekári nenahlásia každý škodlivý účinok, ktorý sa vyskytne u ich pacientov.

Škodil každý štvrtý

Z celkového počtu nahlásených nežiaducich účinkov bolo 28,5 percenta vyhodnotených ako závažných. Čo znamená, že takmer každý štvrtý nahlásený liek vyvolal u pacientov vážne škodlivé reakcie.

Zdravotníci nahlásili presne 296 takýchto prípadov. Medzi závažné nežiaduce účinky liekov naše predpisy zaraďujú úmrtie či potrebu hospitalizácie. Za závažný sa považuje aj prípad, keď užívaný liek spôsobil ťažké zdravotné postihnutie a invalidizáciu.

„Závažný nežiaduci účinok lekári nahlásia vždy. Na tie ľahšie však môžu zabudnúť. Preto sa potom zdá, že vzhľadom na celkový počet hlásení máme veľa vážnych škodlivých reakcií na lieky,“ myslí si kardiológ Štefan Farský zo Žiliny.

Kvôli liekom do nemocnice

Podľa informácií Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv závažné nežiaduce účinky najčastejšie evidovali u skupín liekov antiinfektíva, čo sú lieky proti infekcii, pri antineoplastikách – liekoch používaných pri liečbe nádorov a pri imunomodulačných liekoch, teda liekoch ovplyvňujúcich imunitný systém.

„Nezaznamenali sme úmrtie, ktoré by nastalo kvôli nežiaducemu účinku lieku. U väčšiny závažných nežiaducich účinkov išlo o hospitalizáciu pacienta,“ povedala nám Jana Rajnohová zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Pacienti sa v 58 prípadoch sťažovali na hnačky a kolitídu, v 17 prípadoch na zhoršenie ochorenia, v 15 prípadoch boli nahlásené kŕčové stavy. Lekári nahlásili aj 13 prípadov, keď došlo ku krvácavým stavom vplyvom nežiaduceho účinku liekov.

Ústav takisto eviduje 14 závažných alergických reakcií po podaní infúzie, až v 39 prípadoch došlo k zväčšeniu lymfatických uzlín, ktoré má na svedomí vedľajší účinok lieku a v 36 prípadoch došlo k závažným kožným vyrážkam vplyvom naordinovaných liekov.

 

 

Zoznam liekov si môžete stiahnuť vo formáte PDF a následne si ho vytlaciť.

V prípade, že nemáte nainštalovný prehliadač PDF dokumentov, 
môžete si ho stiahnuť tu ...


Dôležité:

Prípravky uvedené v tabuľke väčšinou vyvolali mierne reakcie u pacientov. Išlo napríklad o reakcie, ako sú vyrážky na koži, kašeľ, dušnosť, hnačky, nepríjemné pocity v žalúdku, nutkanie na vracanie, vracanie, bolesť hlavy, miestne opuchy, zvýšená teplota. Väčší problém vyskočil pri vakcíne proti TBC. U niektorých očkovaných sa zväčšili a zapálili lymfatické uzliny pod pazuchou tak, že si to vyžiadalo operáciu. Tých prípadov však nebolo veľa, viac sa objavilo nezávažných nežiaducich účinkov.


S akými nežiadúcimi účinkami liekov sa stretávate často u svojich pacientov?

MUDr. VIERA GONSORČÍKOVÁ, interná a endokrinologická ambulancia Bratislava:
„Za posledné roky som nemala prípad, žeby liek vyvolal závažný nežiaduci účinok. Medzi liekmi, ktoré predpisujeme v našom odbore, v súčasnosti ani nie sú také rizikovejšie prípravky, ktoré by relatívne mohli spôsobiť ťažké škodlivé reakcie. Ak sa niečo vyskytne, tak sú to väčšinou svrbivé vyrážky, tzv. krupica.“

MUDr. MIRIAM ŠIŠULÁKOVÁ, gastroenterologická ambulancia Bratislava:
„V našom odbore sú lieky, ktoré môžu vyvolať aj závažný nežiaduci účinok. Musíme teda dôkladnejšie zvažovať, ktorý liek, ktorému pacientovi predpíšeme. Osobne som však nemala prípad, žeby pacient mal ťažkú škodlivú reakciu po lieku, ktorý som mu predpísala. Ťažké srdce mám však na voľnopredajné lieky. Respektíve na ľudí, ktorí nesprávne užívajú nesteroidné antireumatiká. Užívajú ich aj pri bolesti žalúdka, dajú si vysoké dávky alebo tieto lieky užívajú dlhodobo a to im spôsobí vredy na žalúdku a prederaví črevo. Proti bolesti žalúdka sa tieto lieky nemajú užívať.“

MUDr. OĽGA RABENSEIFEROVÁ, interná ambulancia Bratislava:
„Z mojej praxe nemám prípad, žeby liek vyvolal závažný nežiaduci účinok. Ale zo súkromia áno. Môjmu príbuznému podali v nemocnici do žily liek s účinnou látkou kyseliny acetylsalicylovej. Napriek tomu, že som upozorňovala, že pacient má problémy so žalúdkom. Samozrejme, vyvolalo to krvácanie do žalúdka. Lekár si zrejme myslel, že kyselina acetylsalicylová spôsobí ľuďom citlivým na žalúdok problémy len vtedy, keď sa podáva ústne, vo forme tabletky.“


Zvyšujú riziko úmrtia

Bezpečná farmakoterapia sa stáva v posledných rokoch trendom. Vminulosti sa kládol dôraz na to, aby mal liek žiadaný účinok. Teda, aby hlavne liečil. V posledných desaťročiach sa dostáva do popredia aj bezpečnosť liekov. Odborníci upozorňujú, že nežiaduce účinky liekov môžu zvyšovať chorobnosť a úmrtnosť pacientov a takisto zvyšujú náklady na liečbu. V Spojených štátoch amerických udávajú, že škodlivé reakcie na lieky môžu byť treťou až šiestou hlavnou príčinou, ktorá viedla k úmrtiu liečeného pacienta. V tomto čísle je však zahrnuté aj to, keď lekár predpíše zlý liek, dôjde k zámene liekov, alebo sa podá omylom vysoká dávka.(vm)


Priveľa liekov škodí tiež

Pre nežiaduce účinky liekov musia hospitalizovať pacientov najčastejšie po predávkovaní prípravkami na riedenie krvi. „Takýchto prípadov je veľa, asi tak 2 až 3 mesačne. Zväčša ide o starých ľudí, ktorí si dávkovanie liekov neustrážia alebo majú problémy kvôli vzájomnému pôsobeniu s inými liekmi,“ povedala nám hovorkyňa banskobystrickej nemocnice Jana Krupová. Problémy, tiež u starších ľudí, vyvolávajú antibiotiká. Tieto lieky spôsobujú hnačky a rozvrat vnútorného prostredia. „To sú bežné prejavy u pacientov, ktorí užívajú ťažké antibiotiká alebo ich berú dlhodobo a takých prípadov je počas roka veľa,“ vysvetlila Krupová.


Silné lieky sa prísne sledujú

Do tabuľky dvadsiatich liekov s najviac hlásenými nežiaducimi účinkami sa dostal aj prípravok Imuran. Prečo?

Lekári upozorňujú, že je to už svojimi vlastnosťami silný liek. Gastroenterológovia ho predpisujú na Crohnovu chorobu a chronický zápal hrubého čreva. „Vedľajšie účinky lieku Imuran sme vlani sledovali v rámci celoslovenskej vedeckej štúdie. Zistili sme, že 14 percent pacientov má po ňom ľahký až stredne ťažký útlm kostnej drene, 1 percento postihne ťažký útlm kostnej drene, u 10 percent pacientov zaznamenáme ľahké zvýšenie pečeňových testov, 3 percentá postihne pankreatitída,“ povedal nám gastroenterológ Tibor Hlavatý z Bratislavy.

Ako však dodal, dôležité je, že po vysadení tohto liečiva uvedené ťažkosti ustúpia a nezanechávajú trvalé zdravotné následky.

 

5 rád pre pacientov

Ak sa vám zdravotný stav po užití lieku zhoršil, môže, ale nemusí ísť o jeho nežiaduci účinok. V tomto prípade:

1. Pozrite si znovu príbalovú informáciu pre používateľov, ktorá je priložená k baleniu lieku. Uschovávajte si ju počas celej lehoty užívania lieku.

2. Ak v tomto materiáli nenájdete príznaky, ktoré sa vyskytli u vás alebo ak sú silnejšie, alebo závažné, kontaktujte svojho lekára, ktorý vám liek predpísal.

3. Lekár zváži, či ide o nežiaduci účinok lieku, alebo napríklad o vznik príznaku vášho ochorenia, nové ochorenie. Zároveň zváži, či daný liek máte ďalej užívať, alebo či je potrebná iná liečba.

4. Ak lekár bude považovať vaše ťažkosti za nežiaduci účinok lieku, opýtajte sa ho, či pošle hlásenie o nežiaducom účinku na liek na Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

5. Aby ste predišli nežiaducemu účinku, vždy informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane tých, ktoré dostanete v lekárni bez receptu. Informujte aj o všetkých nežiaducich reakciách na akýkoľvek liek, ktorý ste v minulosti mali.