Tajomstvo tatvických časov

18.10.2010 10:14

Už na strednej škole sme sa učili Einsteinovu teoriu relativity, podľa ktorej aj čas je relativný. Iný pohľad na čas nám ukazujú Tatvy alebo tatvické časy. Pišem o tom lebo to už viac ako 6 rokov pozorujem a využívam a vidím že to funguje, nie je to výmysel ale niečo čo ovplyvňuje myslenie a tým aj konanie ľudí. Podľa týchto pravidiel sa čas počas dňa strieda v pravidelných dvojhodinových cykloch. Na tomto fakte je založený aj ascendent . t. j že každé dve hodiny patria inému znameniu. Dvojhodinový cyklus sa ďalej delí na päť 24 minútových TATIEV- AKAŠA, VZDUŠNA, OHNIVA, ZEMNÁ a VODNÁ. Podľa mojích skúsenosti najdôležitejšia je AKAŠA hlavne jej začiatok cca 5 minut, kedy dochádza v pozemských činnostiach ku komplikaciam, ak telefonujete nedovolate sa, ak šoferujete v cudzom meste zabludite, ak pytate radu dostanete zlú radu, chodci vstupujú neopatrne na vozovku, papier sa zasekne v tlačiarni a veľa ďalších komplikacií. Ak si date každé dve hodiny 10 minutovu prestavku alebo len počkate s dôležitými činnostiami zbavite sa 50-60 % komplikácií. Druha najdôležitejšia je ZEMNÁ naopak je najvhodnejšia pre činnosti a začiatky činnosti. Nápr. OHNIVÁ tatva sa prejavuje tým že ľudia sú nervoznejší, vodiči agresivnejší atď. A ako sa dajú tatvické časy zistiť ? Jednak výpočtom podľa východu slnka alebo tabuľkami a najpohodlnejšie softwerom na vypočet tatiev. POZOR tak ako čas východu slnka je pre každé miesto iný tak aj tatvické časy budú posunuté.