Predpovede na rok 2012

07.12.2011 12:38

osobne neverím na rychlý koniec sveta, no rok 2012 zrejme bude prelomový rok, označujú ho tak viaceré zdroje. Udeje sa veľa zmien, no nevieme či to budú viac zmeny materialně alebo duchovné, najpravdepodobnejšie budú zmeny na obidvoch urovniach.
Samotné 21. storočie je prelomové ( TAROT 21-SVET ). Vidime to aj na udalostiach, ktoré sa od roku 2000 dejú a zrychľujú.
Podľa činskej astrologie to bude rok DRAKA so živlom VODA, drak je veľmi silné znamenie a voda ma tiež obrovskú silu.
Podle všetkého to bude rok, ktorý preverí mieru našej zodpovednosti a hĺbku našej viery, nech sme zodpovední za čokoľvek. V tomto roku môžeme byť obdarení novou cudziou energiou a bude na nás či ju spracujeme konštruktívne alebo naopak deštruktívne.
Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to , čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí byť pravda, prípadne môže byť pravda ale uveriť tomu nemusí byť pre nás dobré....

Realita alebo mýtus ?
Blíži sa rok 2012 a tým aj množiace sa informácie o „konci sveta“. Už nielen z ezoterických kruhov, ale aj geofyzici, astrofyzici a historici hľadajú súvislosti v dejinách. Niektoré proroctvá hovoria o apokalypse . O tom, že zemská os sa posunie, sever sa stane juhom, tam, kde je teraz púšť bude voda a namiesto oceánu bude pevnina. Planéta Zem sa premení na takú, aká bola a bude slúžiť k tomu, čomu mala slúžiť, kráse, láske, radosti a harmónii.
Sú to len  historky alebo aj niečo viac ?
Všetky tieto bádania majú niečo spoločné.Hľadajú totiž to isté. Pravdu, alebo ak chcete, pochopenie vznikajúcich problémov Zeme. Neustále zmeny počasia, hurikány, povodne atď. už nikoho nenechajú na pochybách, že sa niečo deje. Prečo nás to straší? Možno aj preto, že pre človeka bolo vždy jednoduchšie pátrať v dejinách. Pre náš materialistický svet je minulosť pochopiteľná, dokonca až hmatateľná a vysvetliteľná. Myšlienky na budúcnosť, ktoré nevieme predvídať, lebo sú mimo nášho materialistického chápania, sú pre nás desivé. Práve teraz prichádzame o takúto „istotu“. Málokto si uvedomoval, že na ktorejkoľvek planéte, rovnako aj na Zemi, jedinou istotou bolo, že nič nie je isté.
Vznik a zánik sveta
Vesmír a planéty nie sú statické, teda fakt, že jedinou istotou je to, že sa všetko mení, je aj tu pravdou. Hviezdy vznikajú a zanikajú. S úžasom sledujeme zrod a zánik hviezd v teleskopoch, jasáme od radosti z krásy a pritom nás ani len nenapadne myšlienka, že sedíme na podobnej planéte. Táto planéta sa zrodila a bude aj zanikať. Osud našej galaxie je už dnes spečatený. Mliečna cesta smeruje k obrovskej zrážke. Podľa výpočtov na nás smeruje rýchlosťou 120 km za sekundu susedná galaxia, M31 Andromeda. Len si na to počkáme tak 5 miliárd rokov.
Iba my, ľudia, sme ochotní veriť tomu, že planéta Zem ostane na večné veky nemenná. Pragmatické teórie filozofie hovoria, že to, čomu veríme, lebo je to pre nás dobré, ešte nemusí byť pravda... Myslíme si, že minulosť poznáme, a preto nás desí budúcnosť.
Astronómia – geofyzika
Geofyzici a astrofyzici tvrdia, že v roku 2012 Zem prejde do procesu magnetického prepoľovania. Naposledy vraj k tomu došlo pred miliónmi rokov, vtedy, keď zo zemského povrchu zmizli dinosaury.
Astrológovia tvrdia, že pri každom tranzite Venuše v dejinách ľudstva, vždy nastal veľký zlom vo vedomí ľudí. Posledný takýto tranzit bol dňa 8.júla 2004. Dokonca aj podľa indického avatara je tento deň bodom začatia nového, zlatého veku.
Ďalší takýto tranzit očakávame 6. júna 2012. Bude zatienenie Slnka a tranzitujúca Venuša prejde akoby cez Slnko.
Mayovia- Mayský kalendár
Mayovia zanechali pre nás nesmierne kultúrne bohatstvo. Tisícky pyramíd, observatóriá a povestný kalendár. Tieto kalendáre vykazovali nesmiernu presnosť. Kalendár, o ktorom je reč, odkazuje na predošlé roky. Riadi sa cyklom Plejád. Ich predpovede sa podľa legiend vždy splnili. Ako aj predpovedaný návrat veľkého predka Mayov, ktorý priletí ako motýľ. Podľa legendy to bol deň 21.apríl 1519, keď sa Hernando Cortés priblížil k pobrežiu na lodiach, pripomínajúcich motýle. Najznámejší odborník na mayské dejiny je profesor C. Barriosa (člen rady starších Mayov), antropológ a historik, ktorý tvrdí, že zmeny už prebiehajú od 16. augusta 1987. Pre domorodcov je to bod začatia harmonického zblíženia. To, čo sa začalo, eskaluje v roku 2007. Táto eskalácia, tento prerod je sprevádzaný veľkou deštrukciou, zemetraseniami, sopečnými výbuchmi, hurikánmi, tornádami. Je to počiatok novej éry, označený bodom, v ktorom Slnko prekríži galaktický rovník a Zem sa postaví na čiaru s centrom Galaxie. Pri svojom východe bude po 26 000 rokov v konjunkcii Mliečnej dráhy a roviny ekliptiky, čo je na oblohe charakterizované veľkým krížom z hviezd a planét. Podľa mayských starších, ľudstvo sa zachová, ale bude iné.
Po skončení harmonizácií nastane poriadok. Dokonca mayskí strážcovia pozerajú na deň 21.12.2012 ako na deň znovuzrodenia.
A to nastane dňom 21.12.2012, na úplnom konci mayského kalendára.
(Zdroj: Earthchanges.com).

Podľa rôznych astrofyzických teórií tie 26 000 ročné cykly nie sú len podľa výpočtov Mayov. Spôsobuje to dlhodobý periodický pohyb zemskej osi okolo pólu ekliptiky. Je to posun jarného bodu jednotlivými znameniami. Ukončený okruh teda vystrieda všetky znamenia. V jednom znamení Zem ostáva 2160 rokov. Astrológovia to poznajú ako Platónsky rok.

Je rok 2012 koniec sveta ?
Medzi galaxiami existujú obrovské magnetické rieky s mohutným prietokom, ktoré energeticky ovplyvňujú všetko, čo im stojí v ceste. Sú to hviezdy so svojimi planétami, ako aj životom na nich. Obrazne povedané, ak sa mení smer prúdenia týchto riek, sú v priebehu mnohých tisícročí postupne zasiahnuté magnetickými záplavami hviezdy galaxií.
Naša galaxia tvorí galaktické súostrovie s Magellanovými oblakmi, medzi ktorými prúdia magnetické rieky. Jedna rieka sa práve vlieva aj do našej heliosféry. Je to, ako by sa rieka postupne vylievala zo svojho koryta a spôsobovala by postupne záplavy a to od r. 2001. Od tohto dátumu sledujeme abnormalitu v slnečnej aktivite. V roku 2012 sa ustáli hladina tejto magnetickej rieky.
Najvýznamnejšie táto magnetická rieka pôsobí v pólových oblastiach planét, kde je stupeň oteplenia rýchlejší, čo znamená topenie ľadovcov. Magnetická rieka ovplyvňuje aj zemské jadro. Vznikne veľká trhlina, následkom čoho budú veľké záplavy na západnom pobreží Európy a Afriky ako aj na východnom pobreží oboch amerických kontinentov, pričom sa objavia atmosférické poruchy. Tornáda a zemetrasenia sa objavia aj tam, kde sa predtým neobjavovali. Mení sa smer golfského prúdu. Európa sa stane oblačnou a daždivou, sever Afriky bude úrodnejší, to spôsobí migráciu ľudí z Európy do týchto miest. Južnejšie časti Afriky postihnú suchá, choroby a hladomor, Austrália bude pod stálym teplým fénom, takže sa celá stane neobývateľnou. Stredné, južné Čechy a Morava budú postihované záplavami, tak isto aj Slovensko nevynímajúc.
Koniec neznamená koniec
Nárast magnetických hodnôt a zmena rezonancie magnetickej hmoty zasiahnu do ľudskej psychiky ako aj do funkčnosti ľudského organizmu fatálne. Zosilnia schopnosti ľudí v oblasti predstavivosti. Keďže človek má v sebe priveľa strachu, obavy, úzkosti, zloby, hnevu, nenávisti, agresívnosti a žiarlivosti, tak tvorí aj tomu podobné obrazy. Svoju predstavivosť nebude schopný odlíšiť od reality. Stavy, ktoré sme úspešne zvládali aj vďaka nášmu kultúrnemu dedičstvu a socializácii,by sa teraz mohli dostať na povrch.
2012 ako nádej
Starí Gréci nás považovali za bytosti, ktoré sa od ostatných tvorov odlišujú schopnosťou myslieť. Myslieť, kým ostatné tvory majú iba schopnosť pociťovať a adaptovať sa na svoje prostredie. Podľa filozofa Dewaya sa od ostatných živočíchov neodlišujeme tým, že myslíme, ale tým, že na rozdiel od nich, sa dokážeme adaptovať na čoraz zložitejšie a komplexnejšie prostredie, dokážeme rozširovať svoj obzor.

Najlepšie by situáciu popísali astrofyzikovia.

Ide o to, že naša slnečná sústava sa už niekoľko rokov približuje k inej mnohokrát väčšie planetárnej sústave. Tieto sústavy sa vraj stretnú, našťastie pre nás len svojimi okrajovými časťami. Faktom je, že energia tej druhej sústavy už na našu krajinu pôsobí, to si iste uvedomujeme už niekoľko rokov, pretože to zatiaľ ovplyvňuje počasie na našej zemi.
Totiž energie tej druhej sústavy sú tak mocné, lebo v nej kolujú planéty, ktoré sú nepredstaviteľne väčšie než aké poznáme a vydávajú obrovskú energiu, ktorá na nás bude mať nepopierateľný vplyv.
Znamená to, že ak Jupiter a Saturn vykonajú dobre svoju prácu, tak pochytajú väčšinu asteroidov pre krajinu nebezpečných. So zostatkovou energií z týchto Jupiterských a Saturnských potýčok sa budeme musieť nejakým spôsobom vyrovnať, pretože dorazí až k nám, v niekoľkých vlnách k našej Matke Zemi a pochopiteľne ovplyvní jej rovnováhu.
Takže prichádzajúce energie zrejme ovplyvnia naše rokovania a naše vnímanie posunie oveľa dopredu.
Budeme mať teda možnosť prezrieť a uvidíme veci nevídané, uvidíme v pravej oslňujúci žiare cnosti, ktoré vznikli z núdze predchádzajúcich rokov.

Od toho okamihu vraj budeme žiť radostný život, ktorý sa nebude ani zrnkom maku podobať tomu životu, ktorý žijeme do tejto chvíle.