PREDPOVEDE A PRAVDEPODOBNÁ BUDÚCNOSŤ

02.09.2010 13:20

 zdroj  www.humanitysteam.sk
Skutočný veštec, jasnovidka či jasnovidec je človek, ktorý komunikuje so sprievodcom ( vyššia duchovná bytosť) Ako sprievodcovia predvídajú ?
Mnoho sprievodcov predpovede nedáva. Budúcnosť je iba pravdepodobná, pretože čo sa stane, je v obrovskej miere ovplyvnené vašimi myšlienkami, presvedčeniami nevedomými programami v mysli. Kedykoľvek uvoľníte nejaké svoje presvedčenie, zmeníte cieľ alebo rozviniete svoje očakávania, automaticky zmeníte svoju budúcnosť. Podporujeme vás teda radšej v tom, aby ste dokázali pracovať na svojej lepšej budúcnosti, než aby sme len predvídali, čo sa vám v budúcnosti stane.
Keď po nás ľudia chcú predpovede, vidíme to ako prosbu o podporu pri vytváraní lepšej budúcnosti. Keď sa nás pýtajú, či to či ono bude fungovať, majú spravidla obavy, že nebude. Ak sa spýta niekto: „Zarobím si peniaze?“, miesto odpovede „áno“ či „nie“ ho mnoho sprievodcov povedie skôr k pochopeniu, čo by mohol urobiť, aby si ich zarobil.. Tým, že ľuďom pomáhame, aby sami seba i svoj potenciál videli v tom najlepšom svetle, môžeme ich podporiť vo vytváraní lepšieho života, ktorý ďaleko presiahne ich skoršie očakávania. Môžeme ľuďom pomôcť uvedomiť si svoje vlastné pravdy a uvoľniť staré vzorce a presvedčenia, aby si tak mohli vytvoriť, čokoľvek chcú.
Môžete vytvoriť čokoľvek chcete a dokažete primerane k svojím schopnostiam. Budúcnosť nie je presne daná.
Ked nám ľudia položia otázku: „dostanem miesto, o ktoré sa uchádzam?“, vyplýva z nej, že sa cítia bezmocní, že musia sedieť a čakať, až sa niečo stane. Dotazy ľudí na budúcnos5 často naznačujú nedostatok viery vo svoju schopnosť ovplyvniť vlastný život. My sprievodcovia pomáhame ľuďom vidieť, čo môžu urobiť, aby si vytvorili to, čo chcú. Napríklad pri uchádzaní sa o miesto im poradíme, aby si vizualizovali ako ho majú. Niekedy im odporučíme, aby spojili svoje srdce so srdcom ľudí, ktorí s nimi povedú prijímací pohovor. Alebo im poradíme, aby tomu nechali voľný priebeh a verili, že sa stane to najlepšie, a že pokiaľ toto miesto nedostanú, tak len preto, že na nich čaká iné, ešte lepšie.
Keï za nami príde žena, ktorá teraz nedávno začala chodiť s nejakým mužom, a spýta sa : „Vydám sa za toho muža?“ alebo „Vydrží nám náš vzťah?“, vidíme trebárs, že je veľká pravdepodobnosť buď toho alebo onoho. Sme si však tiež vedomí, že v tejto fáze by odhalenie pravdepodobnej budúcnosti mohlo ich vzťahu skôr uškodiť. Odpoveď by vzala tejto žene niečo sa naučiť. Keby sme jej poradili, že to pravdepodobne skončí, mohla by táto informácia vyvolať vzdor a predlžiť vzťah za prirodzenú hranicu jeho trvania. Alebo by skončila vzťah skôr, než ako by normálne trval, čo by jej opäť znemožnilo prejsť svojimi lekciami vo vzťahoch. Dávame si preto veľký pozor, aby sme ľuďom nedávali rady, ktoré by im bránili v raste. Chceme im len pomôcť, aby prešli svojimi lekciami ľahko a rýchlo. V danom prípade by sme žene povedali, akými lekciami vo vzťahu prechádza a na akých vzťahových vzorcoch pracuje, a potom by sme jej pomohli objaviť vyšší zmysel tohto vzťahu. O jeho budúcnosti by sme dopredu nehovorili, najmä keby lekciami tejto ženy bolo získanie dôvery vo vlastný úsudok alebo dôvery v lásku iných ľudí k nej. V tomto prípade by sme jej skôr povedali, že si rozvíja kvality duše, ako sú láska k sebe samej alebo dôvera.
Keby prišla s tým, že má obavy, že si nedokáže tento vzťah udržať, pomohli by sme jej pochopiť, ako by to mohla dokáza? a čo všetko by pre to musela urobi?. Ukázali by sme jej, ako toto svoje spojenie obohatiť a ako získať čo najviacej z toho, čo má. Ona sama by sa musela potom rozhodnúť, či jej to za to stojí. Niekedy je cenou pre udržanie vzťahu kompromisný ústup zo svojich ideálov alebo život bez radosti. Pomôžeme jej jasnejšie vidieť všetky možnosti voľby, aby sa sama mohla rozhodnúť, ktorá cesta je pre ňu najvhodnejšia.
Vyspelý sprievodca je citlivý na to, či má hovoriť, čo sa stane....lebo nie je predom dané, že sa veci musia vyvinúť len tak a nie inak.
SANAYA : Keď som začala kanálovať Orina(to znamená, že Sanya bola kanálom, cez ktorý Orin odovzdával informácie...), nikdy nerobil predpovede. Bola som vtedy veľmi sklamaná, pretože som si myslela, že všetci sprievodcovia by ich mali robiť. Orin mi opakoval, že je duchovný sprievodca a nie predpovedač šťastia a že medzi tým je velikánsky rozdiel.

Uistil ma, že aj keď vidí, k čomu ten ktorý človek pravdepodobne speje, nechce, aby za nami na chaneling chodili ľudia len preto, aby sa dozvedeli svoju budúcnosť, a to čo majú urobiť. Niekedy povedal ľuďom ako v budúcnosti porastú. Povedal im trebárs, že budú otvárať svoje srdcia alebo že ich ďalšie životné lekcie sa budú točiť okolo komunikácie či vzťahov, a aj to iba v prípade, že im to poslúžilo v prítomnosti.
Po niekoľkých rokoch kanálovania mi Orin povedal, že ma chce učiť o budúcnosti a pravdepodobných realitách. V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov predpovedal niekoľko vecí, ktoré sa potom skutočne stali. Niekoľkokrát mi povedal presné znenie novinových titulkov a informácie pár mesiacov pred tým, než vyšli. Všetky tieto predpovede sa týkali masových udalostí. U všetkých týchto udalostí poukázal na to, že už boli pripravené vo víziách a plánoch zodpovedných ľudí, a on ich predpovedal tak, že čítal kolektívnu myseľ a pravdepodobné vyústenia.
Povedal mi, že udalosti veľkého rozsahu sa predpovedajú ľahšie, pretože ich energetické línie vychádzajú zo spoločného vedomia a sú vytvorené mnoho mesiacov dopredu. Kvôli psychickému náboju týchto udalostí a kvôli veľkému množstvu zapojených ľudí a masovému súhlasu je omnoho ťažšie ich zastaviť alebo zmeniť.

Zatiaľ čo jeden človek môže zmeniť svoje rozhodnutie, a tým tiež ľahko zmeniť celú svoju budúcnosť, skutočnosti týkajúce sa mnohých ľudí nemôžu byť zmenené rozhodnutím jediného človeka. Tento jav umožňuje predpoveď veľkých spoločenských udalostí. Orin k tomu dodal, že ľudia sa spájajú prostredníctvom svojich snov a že masové udalosti môžu by? zmenené, pokiaľ sa na tom zhodne dostatok ľudí. Akonáhle mi to všetko vysvetlil, prestal mi tento typ informácií poskytovať. Ak to vyžaduje situácia, pozrie sa Orin na pravdepodobnú budúcnosť, ale len keď to pomôže na duchovnej ceste mne alebo človeku, s ktorým hovorí.
AKO SPRIEVODCOVIA VIDIA BUDÚCNOSŤ
Zmeňte seba a zmeníte budúcnosť.
Budúcnosť nie je presne daná. Toto je svet slobodnej vôle... V systéme realít, kde žijú sprievodcovia, prebieha všetko súčasne. Existujeme mimo konštrukcie vášho lineárneho času a priestoru. Našu spoločnú prácu vidíme celistvo a v celom rozsahu, zatiaľ čo vy ju vidíte len krok za krokom. Nechceme tým povedať, že všetko je dopredu dané. Kedykoľvek urobíte nejaký krok alebo rozhodnutie, sme schopní ho premietnuť do budúcnosti vo všetkých smeroch a vidieť, kam vedie a aké pravdepodobnosti prináša. Vďaka tomuto nadhľadu vám môžeme pomôcť vidieť výsledky vyšších rozhodnutí, aby ste si mohli zvoliť pre seba tie najvhodnejšie cesty.
Budúcnosť, ktorú si tvoríte, vnímame dvoma spôsobmi. Vidíme jednak to, čo zamýšľate tvoriť a jednak kroky, ktoré pre to musíte podniknúť. Je veľmi obtiažné predvídať presné načasovanie. Omnoho jednoduchšie je predpovedať, či sa to alebo ono stane. Pokiaľ po niečom silne túžite a ste odhodlaní to mať, potom to k vám nakoniec príde, pokiaľ sa vo svojej mysli nerozhodnete inakšie. My vidíme mieru vášho odhodlania, kroky, ktoré k tomu podnikáte, vyjasnenie si vašej túžby a mnoho ďalších okolností, takže môžeme celkom presne určiť, či to mať budete alebo nie. Všetko, čo urobíte alebo neurobíte môže pokrok v danej veci urýchliť, alebo naopak spomaliť. Dosiahnutie čohokoľvek predpokladá určité kroky. Keď sa v akejkoľvek fáze v jednom z krokov omeškáte, môže sa získanie danej veci či okolnosti zdržať. Vidíme, že niečo môžete dosiahnuť a vzhľadom k tomu že môžete robiť rôzne kroky a akcie, je ťažšie povedať, kedy presne sa vám vaše prianie splní.
Budúcnosť v dlhšom časovom horizonte je premenlivejšie a tým náročnejšie sa dá predvídať, pretože, čím ďalej v čase idete, tým viacej možností sa objaví. Medzi teraz a potom vzrastie počet možných ciest, ktorými sa môžete vydať. Každé rozhodnutie, ktoré urobíte, zmení konečný výsledok. často pracujeme len s pravdepodobnosťou, podobne ako vaši meteorológovia. Vidíme napríklad, že existuje 80 percentná pravdepodobnosť, že dosiahnete zvýšenie platu, v čo dúfate. Vychádzame pritom z vášho zámeru, túžby i vášho vzťahu s vašim šéfom. Vidíme trebárs tiež 10 % pravdepodobnosť, že svoje zamestnanie opustíte, lebo sme u vás zaznamenali niekoľko myšlienok týmto smerom, a možno tiež 10% pravdepodobnosť, že vyšší plat nedostanete kvôli nejakým iným faktorom. I 10% pravdepodobnosť môže kedykoľvek aktivovať a trebárs opustiť svoje zamestnanie, takže predpovede sa vlastne robia v podobe pravdepodobností, s akou môže tá či oná skutočnosť nastať. Pri každom rozhodovaní uplatňujete svoju slobodnú vôľu. Niekedy je postup, akým sa blíži k určitej budúcnosti, tak silný, že by bol potrebný obrovský protipohyb, aby svoju cestu opustil. Napriek tomu je to možné. Budúcnosť môžete zmeniť. Naplniť sa môže i jedno percentná pravdepodobnosť.
čím ďalej idete do budúcnosti, tým viacej pracujete s podstatou, esenciou vecí, než s ich formou. Túžite napríklad po nejakom zaujímavom mieste. Myšlienka zaujímavej práce je myšlienkou na podstatu veci. Je omnoho ťažšie predpovedať, akú konkrétnu podobu bude táto práca ma?, ako sa bude volať a čo presne v nej budete robiť. Presnejšie predpovieme skôr esenciu toho, čo vás čaká zaujímavé zamestnanie, než aby sme vám povedali, akú presne bude mať podobu.
Budúcnosť je podmienená tým, čo ste odhodlaní vytvoriť.
Ak sa spýtate: „Kedy stretnem nejakú spriaznenú dušu, svojho budúceho manžela, či manželku?“, veľa sprievodcov vám bude schopných odpovedať s pomerne veľkou presnosťou, či na vás v blízkej budúcnosti skutočne niekto čaká. Poznáme, či je to vašim zámerom a obvykle nájdeme dušu alebo energiu muža či ženy, ktorá sa stane vašim budúcim partnerom či vašou partnerkou. Vy sa však môžete naraz dostať do nesmierneho rastového cyklu. Zmeníte svoje zvyky a záľuby – a tým i svoje vibrácie. Pokiaľ to urobíte, budete schopní harmonizovať sa s niekým iným. Môžete si potom k sebe pritiahnuť celkom iného človeka alebo skúsenosť, než je to, čo k vám prichádzalo pred vašou premenou.
Väčšina ľudí, s ktorými sa práve stretnete, s vami začína naväzovať kontakt na energetickej úrovni skôr, než sa s nimi skutočne stretnete, takže pokiaľ taký človek už vstúpil do vášho energetického poľa, môžeme vám s dosť veľkou presnosťou povedať, kedy ho skutočne stretnete, ak je táto informácia pre vás prospešná. Takéto stretnutie sa obvykle odohrá počas niekoľkých týždňov od vstupu toho človeka do vášho energetického poľa. Ľudia si to často uvedomujú sami. Hovoria trebárs: „Myslím, že skoro stretnem niekoho výnimočného. Skrátka to nejak cítim.“
Niekedy sa stane, že do naviazania dlhodobého vzťahu vám zostáva ešte niekoľko rokov, my však zaznamenávame, že sa k vám teraz blíži nejaký vzťah krátkodobejšej povahy. Keby sme vám povedali, že táto osoba nebude vašou spriaznenou dušou, mohli by sme vás pripraviť o možnosť rastu. Je oveľa vhodnejšie keď vám pomáhame poznať, čo sa na tomto vzťahu budete učiť a ukážeme vám cesty, ako viacej milovať, než aby sme vám hovorili, či váš vzťah vydrží, či azda je človek, ktorý k vám prichádza, vaša spriaznená duša.
Sprievodcovia vidia vaše myšlienky a emócie a podľa nich dokážu povedať, aké udalosti si pravdepodobne pripravujete. Občas zažijete niečo nechcené, nečakané a ste si istí, že na vytvorenie takej udalosti nemáte vôbec žiadny podiel.
Ale skúste sa zamyslie?. Váš vesmír je založený na princípe príčiny a následku.

Pokiaľ o sebe stále uvažujete ako o bezmocnom človeku, o obeti, potom v živote často budete v živote skutočne obeťou. Keď si často budete hovoriť, aké máte šťastie, budete vo svojom živote pravdepodobne zažívať samé šťastné udalosti. Priťahujete si situácie, ktoré potvrdzujú vaše presvedčenie. My vidíme energiu, myšlienky a emócie, ktoré z vás robia toho, kým ste. Podľa nich môžeme predpovedať udalosti, ktoré si pravdepodobne pritiahnete. Znova však opakujeme, že ani v tom nie je úplná istota. Môžete zmeniť svoj pohľad na seba ako na obeť a rozhodnúť sa, že svoj život alebo určitú situáciu vezmete do svojich rúk. Tým zmeníte smer, ktorým sa bude ďalej vyvíjať vaša budúcnosť.
Akýkoľvek dotaz na budúcnosť môže byť zodpovedaný na duchovnej úrovni. Ak sa niekoho spýtate, či bude mať úspech vo svojom novom podnikaní, váš sprievodca mu radšej mu ukáže cestu, ako by jeho podnik mohol uspieť, než aby mu povedal, čo sa stane. Alebo ak sa ľudia pýtajú: „Vstúpim do manželstva?“, či „Udržím si svoje manželstvo?“, miesto odpovedi „áno“, či „nie“ sprievodcovia ľuďom radšej pomôžu uvidieť, čo môžu pre vytvorenie láskyplného vz?ahu urobiť. Akákoľvek otázka na budúcnosť môže by? zodpovedaná radou, ako túto budúcnosť docieliť. Akonáhle sprievodca pomôže obrátiť otázky ľudí v príležitosti, ktoré ľuďom otvoria možnosť tvoriť si budúcnosť, akú si prajú, podporili v ľuďoch ich osobnú silu. Spoločne ste tak pozdvihli vašu schopnosť podporovať ľudí pri transformácii ich života.