Ojedinelý diagnostický prístroj

23.07.2010 10:16

Ojedinelý diagnostický prístroj pracujúci na „zbere“ informácií z biopoľa človeka
 

 

 

 

 

Abert Einstein: „Na hmotu sa môžeme pozerať ako na oblasť priestoru, kde je pole nesmierne husté. V tomto novom druhu fyziky nie je miesta aj pre pole, aj pre hmotu, pretože jedinou skutočnosťou je pole“.

Keď nám MUDr. Ivan Ivanovič Dobej predstavil ojedinelé diagnostické zariadenie využívajúce systém NLS, teda najnovšie poznatky z kvantovej fyziky a ak sme správne pochopili, diagnostika je postavená na snímaných informáciach, /tak ako zo spektrálnej analýzy magnetickej rezonancie/, ktoré sú uložené v našom biopoli, boli sme priam šokovaní. Ale poďme po poriadku.

MUDr. Ivan Ivanovič Dobej je členom spoločnosti „Akadémie bezpečného vývoja ľudstva“ v oblasti bioenergetickej informačnej výmeny a zavedení technológie akadémie /Kyjev/, ďalej členom Association of Folk Medicine zaoberajúcej sa metódami bioenergoinformačných terapií a členom organizácie Elitná medicína zo sídlom v Moskve, čo už dávalo tušiť, že sa stretneme s niečím mimoriadnym. Keď aparatúra začala pracovať, napadli mi slová môjho kolegu, keď prvý raz videl prácu PC a povedal: Neviem síce ako to funguje, ale funguje to perfektne.

Najprv si musíte odložíť všetky kovové predmety, potom sa pohodlne posadíte na stoličku, dáte si na uši slúchadlá. Ďalší snímač je namierený na oblasť korunnej čakry, teda vrchol hlavy a už len pokojne sedíte, nesmiete mať skrížené ruky ani nohy a počítač permanentne sníma a vyhodnocuje informácie. Môžete ich uvidieť v naturalistickej podobe na displeji. Môžete si dať skontrolovať konkrétny orgán, s ktorým máte ťažkosti a na obrazovke daný problém vidíte priamo na srdci, ľadvine či črevách v podobe niektorého z vopred určených znakov, alebo si dáte vyšetriť aj celý organizmus od kostry až po bunku a nielen to - v programe sú zahrnuté aj dedičné dispozície, čiže možno sa dostať až k DNA a na obrazovke uvidíte svoje chromozómy. Vyšetrenie celého organizmu trvá niečo okolo hodiny a k tomu treba prirátať aj spracovanie dát Ivanom Ivanovičom, ktoré mu počítač dodá.

Na obrazovke MUDr. Dobej všetko veľmi pozorne sleduje a ak sa ukáže problém, počítač je schopný urobiť na jeho pokyn trebárs virtuálny rez tkanivom a hľadať príčinu ďalej. Trápi vás žalúdok? Zistí, či je problém na povrchu sliznice žalúdka, alebo sa nachádza hlbšie, či ide o čerstvý žalúdočný vred alebo o jazvu po ňom. Podobne odhalí, či sa na niektorom orgáne tvorí cysta alebo iný novotvar... Napríklad pri signalizácii nie celkom dostatočnej práci časti srdca sa po niekoľkých ďalších vyhodnoteniach dozvedáme, že jednou z príčin môže byť anémia klienta. PC hlási zmeny na kostiach a klient potvrdzuje, že má problémy s pravou rukou presne tam, kde sa to na obrazovke zobrazilo.

„Nebolí vás hrdlo?“ pýta sa MUDr. Dobej klienta a on súhlasne prikývne. My vidíme na inkriminovanom mieste celý rad značiek. Nie je bez zaujímavosti, že energetické „bloky“ vykazujú aj niektoré plomby v ústnej dutine.

Možno zistíte, že tie bolesti v zadu na chrbte nespôsobujú stavce, ale jedna z ľadvín, kde zdá sa je malý kameň. Pravda, o čo vlastne ide, to zistí diagnostické zariadenie ďalšou analýzou, zameranou špeciálne len na tento orgán. Diagnostická aparatúra zaznamená napríklad aj neprimeranú aktivitu mozgu - odpočinok je po permanentnom strese nevyhnutný.

Je biopole fatamorgánou?

Po zhliadnutí diagnostickej aparatúry sa musím jednoznačne prikloniť k názoru, že existuje. Inštitút aplikovanej psychofyziky v Moskve vyvinul toto ojedinelé zariadenie, ktoré sníma práve naše informácie uložené v biopoli. Aj keď sa vo fyzike s termínom „pole“ pracuje už dlho, len veľmi ťažko sa presadzuje v medicíne. Napriek evidentným úspechom napríklad akupunktúry založenej na energoinformačnom systéme nášho tela, o existencii a prúdení energie po dráhach od orgánov až k nervovým zakončeniam na tele a tým aj o problémoch, ktoré vznikajú jej zablokovaním, sa stále vedú vášnivé diskusie medzi odborníkmi. Pre mnohých jednoducho tento fenomén neexistuje.

Vedci už dávnejšie vedia, že každá zmena fyzikálneho stavu hmotného objektu vyvoláva adekvátnu zmenu príslušného poľa a naopak, každá zmena poľa zasa zmenu v hmotnom objekte a prečo by to isté nemalo platiť aj u človeka? V Oriente na to prišli pred stáročiami a fyzikálne objavy len potvrdzujú múdrosť starej čínskej filozofie, ktorá našla podstatu vo vzájomných vzťahoch, zatiaľ čo naša medicína ju vidí len v hmote. Stačí si pripomenúť Indiu ako kolísku Ajurvédy a učenie o práne, alebo pôsobenie energie čchi podľa starých Čiňanov. Stláčaním akupresúrnych bodov dokázali pacienta zbaviť bolesti, choroby i duševného napätia akoby telo bolo veľkým ovládajúcim panelom, kde na príslušnom bode stačí podať informáciu, ktorá sa rozbehla po danej dráhe.

Základom orientálnej medicíny je iným termínom povedané homeostáza, teda pôsobenie proti výkyvom. Čínski lekári sledovali rovnováhu v organizme a tú možno dosiahnuť pravidelným prietokom energie s jej kladným jang i záporným jin nábojom. Tam, kde sa energia zablokuje dôjde k nerovnováhe, a tým aj k problému, ktorý neskôr vyústi do ochorenia. Zdravie to je v podstate dobrá distribúcia energie a narušiť ju môže stres, nesprávna životospráva, dedičné dispozície, ale aj mnohé ďalšie – čo by sme mohli súhrne nazvať – negatívne alebo jednostranné informácie.

Rečou 21. storočia by sme mohli povedať, že v každom organizme neustále prebieha množstvo informačných signálov nielen v jeho centrálnom nervovom systéme, ale aj na jeho medzibunkovej a medziorgánovej úrovni a práve spomínané diagnostické zariadenie tieto informácie v našom tele zbiera a vyhodnocuje.

Súčasná medicína zatiaľ nerada vidí túto biofyzikálnu energeticko-informačnú zložku nášho tela a zameriava sa skôr na jeho biochemické a morfologické hodnoty. V tejto podobe sa síce život človeka prejavuje najviditeľnejšie, je však len jeho hmotnou základňou, ktorá funguje vďaka energeticko-informačnej zložke, teda ako sme už spomínali vďaka biopoľu.
„Život človeka závisí v plnej miere od energie. Sme zdraví vtedy, ak organizmu zabezpečíme stabilizovaný energetický potenciál. Musíme si uvedomiť, že každý orgán má svoju energetickú dráhu a tá musí byť priechodná a nielen orgán, ale každá bunka musí rezonovať na istej informačnej úrovni. Biopole je ale neustále v interakcii so svojim prostredím a ak prijíma veľa nepriaznivých informácií pre organizmus akoukoľvek formou, spustia sa aj biochemické procesy, ktoré ovplyvnia naše zdravie. Výhodou tejto diagnostiky je podchytiť ešte len začínajúce ochorenie, čo je ničím nenahraditeľné v prípade onkologických ochorení. Organizmus vhodnou informáciou však dokážeme preprogramovať,“ hovorí pán doktor Dobej.
O tom ako sa deje preprogramovanie, čiže terapia sa porozprávame s Ivanom Ivanovičom v niektorom z najbližších čísel magazínu...

 

zdroj www.putnici.sk

Kontakt: doctordobey@mail.ru


O915 88 00 99

Katarína Bednářová
Foto: Karol Hatala