Návod - postup pri rozhodovani sa...

02.09.2010 13:44

zdroj:  www.humanitysteam.sk
Ak máte na výber viacej možností a tá najvyššia varianta nie je na prvý pohľad zrejmá, položte si niekoľko otázok. Ak sa vám zdajú všetky varianty rovnako dobré, položte si napr. nasledujúce otázky :


Ktoré rozhodnutie mi prinesie najviac radosti?
Do čoho mám skutočnú chuť sa pustiť ?   
Ktorá varianta sa prihovára môjmu srdcu?

Vyberte si to, čo vám prinesie najviac radosti, aj keby sa zdalo,  že vám táto radostná cesta nemôže priniesť veľa peňazí, v dlhodobom horizonte bude ďaleko výhodnejšia, než cesta bez radosti. Nerozhodujte sa len podľa toho, koľko peňazí vám určitá možnosť na prvý pohľad ponúka; Nasledovanie cesty svojho srdca vám vždy prinesie väčšiu hojnosť.
Keď sa vám všetky možnosti zdajú byť rovnako radostné, spýtajte sa sami seba :
Ktorú možnosť má najväčší zmysel nasledovať a ktorá je pre mňa práve teraz najpraktickejšia? (Vaša vyššia cesta bude mať vždy nejaký praktický zmysel.)
Pokiaľ sú vaše možnosti i naďalej rovnocenné, spýtajte sa :
čím najviacej prospejem ostatným ľuďom? Ktorou variantou najviac poslúžim ostatným?
A pokiaľ sa ani teraz nemôžete rozhodnúť, pomyslite na vyššie kvality, ktoré si chcete vo svojom živote vytvoriť, ako napr. Životnú pohodu, lásku, pocit oživenia. Ktorá z ciest vám umožní najlepšie tieto kvality vyjadriť ?
Je múdre vyhnúť sa situáciám, keď musíte robiť okamžité rozhodnutia, bez toho, aby ste si mohli veci dôkladne premyslieť. Pokiaľ sa však dostanete do situácie, keď je potrebné urobiť rýchle nejaké rozhodnutie, predstavte si, že jednu možnosť držíte v ľavej a druhú v ľavej ruke. Požiadajte ruku, ktorá drží lepšiu-vyššiu variantu, aby sa zdvihla. (nahrada kyvadielka )