Nahľadnime do historie numerologie.

23.08.2012 16:52

Zázračnou mocou, ktorá sa ukrýva v číslach sa zaoberali ľudia už dávno v minulosti. Významný úspech v numerológii bol zaznamenaný v Babylone, Indii, Egypte a Grécku. Neskôr boli  tajomstvá numerológie  zhrnuté v Kabale. Za otca numerológie je považovaný grécky filozof  a matematik Pythagoras. Štúdiom aritmetiky, astronómie a geometrie zistil, že každé číslo má svoju silu – vibráciu. Bol presvedčený o tom, že všetko, čo okolo nás existuje, je možné vyjadriť číslom a preto každému priradil určitú výpovednú hodnotu.

Keď sa pozrieme okolo seba zistíme, že čísla nás sprevádzajú na každom kroku.  Práve preto je stále viac ľudí, ktorí sa zaujímajú o numerológiu a informácie, ktoré môže každému človeku priniesť.

Každý človek už pri narodení prichádza na svet s množstvom číselných údajov, deň, mesiac, rok narodenia, hodina narodenia, váha, dĺžka, meno a priezvisko. Numerológia priraďuje číselné údaje aj písmenám a tak vie previesť aj meno a priezvisko na číselný údaj, ku ktorému nám vie priradiť veľa dôležitých informácií. Môžu sa týkať schopnosti človeka, jeho silných stránok, ktoré v tomto živote budú dominovať, ale aj slabých stránok, ktoré budú akoby prekážkou na jeho ceste životom. Numerológia objasňuje, že naše slabé stránky sú oblasťami, ktoré nás nemajú zastaviť, ale sú prostriedkom nášho duchovného rastu.

Vyznam  numerológie

A tak numerológia vďaka tomu, že odhalí význam čísel, stáva sa nástrojom vysvetľovania, poučovania a liečenia. Objasňuje, že v dátume narodenia a mene človeka je spečatený jeho osud. Tí, čo majú dobrú intuíciu a dostatočné sebavedomie, dokážu vycítiť svoje poslanie na tejto zemi. Väčšina z nás však v podstate celý život hľadá seba samého. Práve numerológia prináša informácie, ktoré túto cestu môžu veľmi skrátiť a zefektívniť. Niekto by povedal, že to je akýsi manuál na človeka. Ak ho správne použije, môže v živote dosiahnuť dobré výsledky bez väčších stresov.