Liečenie tela a duše metodou EFT

12.12.2011 11:56

Emotional Freedom Techniques
zdroj : www.emofree.com .
Obsah
Prehlásenie a odporúčanie o použití metodiky EFT
História EFT
EFT alebo technika emocionálnej slobody
Na akom princípe EFT pracuje
Na aké oblasti je možné EFT použiť
EFT základný postup
Mapa energetických bodov
EFT 9 Gamut
Príklad kompletnej procedúry EFT
FAQ - Často kladené otázky

Prehlásenie a odporúčanie o použití metodiky EFT

Aj keď metóda EFT veľmi často pomôže aj v prípadoch, kde všetko ostatné zlyhalo,
rozhodne nie je náhradnou, ale len doplnkovou liečbou. Úspechy dosiahnuté aplikovaním
metódy EFT nie sú dôvodom k prerušeniu ustanovenej liečby či dôvodom pre vysadeniu
liekov bez konzultácie s ošetrujúcim lekárom.
Preberám všetku zodpovednosť za svoje konanie a úroveň zdravia, ak sa rozhodnem toto odporučenie ignorovať.
Privítanie Garyho Craiga
Gary Craig zakladateľ
a tvorca metódy EFT
„Vítame Vás a ďakujeme za váš záujem o metódu Emotional Freedom Techniques.“
Gary Craig
História Emotional Freedom Techniques
Korene EFT nás vedú späť do doby pred 5,000 rokmi k pôvodnému učeniu Majstrov Tao.
Z tohto obdobia pochádzajú najstaršie dochované zápisy z mapovaných subtílnych
energetických (meridiánových) dráh vedúcich cez ľudské telo. Nasledujúce významné
štúdie na túto tému pochádzajú od Dr.George Goodhearta – zakladateľa Aplikovanej
Kineziológie a Dr.Rogera Callahana – tvorcu metódy TFT (Thought Field Therapy).
Na začiatku 90. rokov, jeden z charizmatických študentov Dr.Callahana – Gary Craig –
zjednodušil zložitý TFT algoritmus a vytvoril univerzálnu metódu Emotional Freedom
Techniques – aplikovateľnú na mentálne, emocionálne a fyzické nezrovnalosti v ľudskom
energetickom systéme.
EFT alebo – techniky emocionálnej slobody
Metóda EFT je založená na revolučnej štúdie, ktorá dokazuje, že väčšina našich chybných
presvedčení a negatívnych emócií je príčinou prerušenia toku energie v ľudskom
energetickom systéme.
Ak nemôže energia plynulo prúdiť, dochádza ku skratom, ktoré majú za následok
mentálne a fyzické nezrovnalosti, ktoré ovplyvňujú našu emocionálnu pohodu a stav
zdravia.
Pri práci na danom probléme a po odstránení negatívneho bloku, naše spomienky a
identita zostávajú rovnaké, len negatívne reakcie a emocionálna bolesť prvotne prepojená
s problémom zmizne.
Na akom princípe EFT funguje
EFT je meridiánová energetická terapia. Môžeme o nej uvažovať ako o „akupunktúre bez
ihiel“. Namiesto použitia ihiel sa energetické body stimulujú končekmi prstov.
Predstavme si tok energie v ľudskom systéme ako prúd rieky. Pokiaľ sa prúd rieky zanesie
vetvami a napadaným lístím, obmedzuje to jej prirodzený tok a smer.
Aj keď je základná aplikácia EFT (poklopkávanie) vo svojej podstate jednoduchá, pre
dosiahnutie 100% úspechu je nutné maximálne uchopenie príčiny problému - správna
a presná formulácia prehlásenia, sledovanie zmien, ktoré poklopkávanie sprevádzajú,
prípadne spresnenie formulácie.
Samozrejme si EFT môže vyskúšať každý z nás sám na sebe, ale v podstate vždy platí
pravidlo – neprekračovať hranice vlastných znalostí. Otvorenie silného emotívneho zážitku
vyvolaného poklepkávaním môže nepríjemne prekvapiť aj ľudí presvedčených o svojej
psychickej a emotívnej vyváženosti.
Kvalifikovaný EFT praktik disponuje ďalšími znalosťami, ktoré pridáva k procesu
poklepávania na energetické body a zaisťuje tým aj maximálnu „emocionálnu
bezbolestnosť“ alebo „zvládnutie vytvorenej situácie“.
Na aké oblasti je možné EFT použiť
rôzne typy fóbií – panické strachy – traumy zo sexuálneho zneužívania –depresie – rôzne
typy závislosti – vysoký krvný tlak – migrény – bolesť i -hlavy – chronická únava – svalová
dystrofia – bolesť (aj chronická) – reumatická artritída - Diabetes – znižovanie hmotnosti
– stavy náhlej úzkosti – poruchy príjmu potravy – problémy vo vzťahoch (práca,
priateľstvo, rodina, láska atď.) - kontrola pocitov hnevu a zlosti – reakcie a chovanie detí –
dyslexia – alergia – astma – nespavosť – sebaúcta – sebaocenenie – sebaláska – športová a
profesijná výkonnosť – štúdium – progresívne myslenie – hojnosť– odpútanie sa od
minulosti – strata motivácie a mnoho ďalších oblastí
Základný postup EFT
● Určenie problému a stručná formulácia problému
● Poťukávanie na karate bod (naladenie) a základná slovná formulácia: „Napriek tomu,
že mám („tento problém“), mám sa hlboko a kompletne rád / rada a plne sa príjmam.“
● Stanovenie intenzity problému na stupnici 0 - 10
● Poklopkávanie na jednotlivé body s opakovaním skrátenej verzie prehlásenia: „tento
problém“ – na každý bod poťukať cca 7 x
● Procedúra „9 Gamut“ a poklopkávanie na „9 Gamut bod“
● Znovu poťukať na všetky body
● Skontrolovať intenzitu problému a prípadne pokračovať v procedúre až do odstránenia
alebo dostatočného zníženia intenzity problému
● Záverečné doladenie na „Karate bode“ a „Citlivom bode“
Mapa energetických bodov


A_1 – Temeno hlavy
A_2 – Začiatok obočia pri koreni nosa
A_3 – Kosť vo vonkajšom vrchole oka
A_4 – Bod pod okom
A_5 – Bod pod nosom
A_6 – Bod pod perou
A_7 – Bod na počiatku kľúčnej kosti
A_8 – Bod pod pažou (na rebrách na
šírku dlane pod prsnou bradavkou)
A_9 - „Citlivý bod“ (6-7 cm pod krčnou
jamkou 6-7 cm vpravo alebo vľavo)
Používa sa po ukončení spolu s „Karate
bodom“ na doladenie prevedených zmien
v energetickom poli tela


B_1 – “Karate bod“ (naladenie pred
poklopkávaním – ukončenie
poklopkávania)
B_2 - Palec
B_3 – Ukazovák
B_4 - Prostredník
B_5 - Malíček
B_6 - „9 Gamut bod“ (vrchol – spojenia
malíčkovej a prsteníkovej kosti)
Procedúra 9 Gamut
Vzpriamene si sadneme a poklepávame na „9 Gamut“ bod a zároveň prevádzame
nasledovné aktivity:
1 . oči otvorené
2 . oči zatvorené
3 . pohľad očami ostro dole doľava
4 . pohľad očami ostro dole doprava
5 . opísať očami veľký kruh v smere hodinových ručičiek
6 . opísať očami veľký kruh v protismere hodinových ručičiek
7 . zaspievať si akúkoľvek melódiu
8 . počítať do 7
9 . opäť si zaspievať vybranú melódiu
Príklad kompletnej EFT procedúry
● Určite si problém na ktorom chcete pracovať: pri výbere problému buďte čo
najkonkrétnejší a snažte sa uchopiť ho v čo najvýstižnejšej podobe, v jednoduchom
slovnom spojení napr.: Po hádke so šéfom ma často bolí hlava.
● Karate bod (naladenie organizmu – príprava na prácu)
● Základná slovná formulácia: „ Napriek tomu, že po hádke zo šéfom ma často bolí hlava,
mám sa hlboko a kompletne rád / rada a plne sa príjmam.“
● Stanovenie intenzity problému 0 – 10
● Opakovanie celého pozitívneho prehlásenia aspoň tri krát po sebe za stáleho
poklopkávania na Karate bod: „ Napriek tomu, že (po hádke zo šéfom ma často bolí hlava),
mám sa hlboko a kompletne rád / rada a plne sa príjmam.“
● Následne pokračujeme skráteným prehlásením „po hádke zo šéfom ma často bolí
hlava“ a poťukávaním bodov od temena hlavy smerom dolu (body A_1 až A_8) a
poťukávaním bodov na ruke od palca k malíčku (B_2 až B_5)
● Procedúra 9 Gamut
Poklepávame na „9 Gamut“ bod a zároveň prevádzame nasledovné aktivity:
1 . oči otvorené
2 . oči zatvorené
3 . pohľad očami ostro dole doľava
4 . pohľad očami ostro dole doprava
5 . opísať očami veľký kruh v smere hodinových ručičiek
6 . opísať očami veľký kruh v protismere hodinových ručičiek
7 . zaspievať si akúkoľvek melódiu
8 . počítať do 7
9 . opäť si zaspievať vybranú melódiu
● Skontrolovanie intenzity problému. Ak intenzita klesla na 0-2 uzavretie poklepkávanie na
„Karate bode“ a na „Citlivom bode“ organizmus poklopkávaním doladíme
● Ak intenzita nie je v rozmedzí 0-2 pokračujeme opakovaným poklepávaním všetkých
bodov
FAQ - Často kladené otázky
● Je dôležité ktorou rukou si poklepávam na určené body? NIE
● Môžem prehodiť ruky a strany v procese poklepávania? ÁNO
● Môžem si poklepávať na energetické body oboma rukami súčasne? ÁNO
● Koľko poklepkávaní je potrebných na každý samostatný bod? 7 poklepkávaní je bežných
a v praxi dostačujúcich, ale môžete si počet a intenzitu poklepkávaní zvýšiť. V prípade
bolesti je možné poklepkávanie bodu nahradiť jemnou masážou.
Koľko prstov mám do poklepávania zapojiť? 2 – 4 ak chcete mať istotu, že pokrývate
určený bod celkovo a správne
● Je nutné postupovať presne krok za krokom podľa EFT procedúry? Nie vždy, ale je
istejšie držať sa presne postupu EFT najmä ak ste EFT „nováčikom“.
● Musím EFT veriť, aby „fungovalo“? NIE – nie je to potrebné. Stačí presne vykonávať
EFT procedúru.
Prečo „emočná sloboda“ ? Znamená to, že po EFT procedúre budem už bez
akýchkoľvek emócií? NIE! EFT je bezpečná metóda – odstraňuje z ľudského
energetického systému len negatívne a nepotrebné emócie.
Ako dlho mi dosiahnuté zlepšenie vydrží? V praxi bežné zlepšenie symptómov po EFT
procedúre vydrží už nastálo. Napriek tomu je vhodné, vždy pri objavení nového aspektu,
použiť EFT opakovane alebo pre komplexnú ucelenú prácu na probléme, navštíviť
špecializovaného EFT praktika!
● Prečo na mňa EFT procedúra nepôsobí? EFT procedúra je 100% účinná aj pre
„notorických skeptikov“, ak však vo Vašom prípade nemá kladný efekt, je vhodné
konzultovať otázky „nevedomej sabotáže“, toxicity organizmu alebo skrytých príčin s
kvalifikovaným EFT praktikom!
Prečo je možné, aby mi EFT procedúra pomohla aj na fyzických či chronických
zdravotných problémoch?
Väčšina našich fyzických problémov má svoje korene v
prerušenom toku energetického poľa ľudského tela – príčina tohto prerušenia má svoj
základ v emočnej sfére. Pri odhalení tohto problému je možné odstrániť aj chronickú
bolesť.
Môže mi EFT pomôcť v zlepšení športových výkonov? ÁNO. EFT môže taktiež pomôcť
vo sfére s kreatívnym zameraním: maľovanie, tvorivé písanie, spev, hudba atď.
● Čomu sa musím pri EFT procedúre vyvarovať? V priebehu priameho procesu
poklepávania na body nemá v žiadnom prípade vhodné fajčiť, piť alkohol či byť pod
vplyvom iných omamných látok!
Ako docielim najlepšie výsledky EFT procedúry? Snažte sa byť čo najviac konkrétny a
špecifický – ak Vás napr. bolí koleno nepoužívajte len všeobecné slovné spojenia „napriek
tomu, že ma bolí noha...“