Liečenie chorôb v miestnosti svetla II.časť

02.09.2010 16:23

V tomto okamžiku ste pripravení na stretnutie a spoluprácu so svojou dušou. Keď budete čítať a vykonávať nasledujúce kroky, budete si vytvárať schopnosť spojiť sa s energiou svojej duše a získať jej liečivú energiu.
Cesta za vašou dušou

1.Z miestnosti svetla oznámte svojmu Solárnemu anjelovi svoje úprimné prianie poznať svoju dušu a jej zámery.
2.Ponorte sa do vyššej lásky a múdrosti Solárneho anjela. On bude splietať žiarivý svetelný most k vašej duši. Počas cvičenia bude váš most stále pevnejší a vy budete môcť vystupovať na úroveň duše s väčšou istotou. Budete sa cítiť slobodnejší a ochotnejší ku spojeniu so svojou dušou.
3.Prestavte si, že váš Solárny anjel privádza zlatý prúd solárneho svetla až k vašej hlave. Sledujte celú cestu tohto zlatého svetla – ako zostupuje k vrcholu vašej hlavy a otvára cestu pre vašu dušu.
4.Predstavujte si teraz, ako to svetlo vytvára most vedúci k vašej duši. Keď bude most vyzerať pevne a stabilne, vydajte sa so Solárnym anjelom do solárneho svetla, kde sídli vaša duša.
. 5.Všímajte si rastúcu krásu a žiaru svetla, keď sa približujete ku svojej duši. Vyciťujte energiu, ktorá z nej vyžaruje, keď vstupujete do jej svetla. Priblížte sa teraz čo najtesnejšie k energii vašej duše, aby ste cítili jej lásku, súcítenie a múdrosť. Ak počujete jej hlas, bude znieť ako hlas dávno strateného milovaného priateľa. Otvorte sa , aby ste cítili dynamickú energiu vašej duše.
6.Teraz ste vo vnútri energie vašej duše, ktorá je majstrom vo svojom odbore. Vidí vás úplne jasne. Vzývajte jej liečivú energiu. Požiadajte ju, aby sa zamerala na váš život a pripravila vaše telo na prijímanie väčšieho množstva svetla. Odovzdajte sa do starostlivosti tejto milujúcej a žiarivej bytosti svetla a prijímajte plne jej liečivú energiu. Vibrácie vašej duše sa najprv dotknú vašej mysle. Možno sa budete cítiť, ako by ste sa prebúdzali z dlhého sna. Potom sa vaša duša bude dotýkať vašich emócií. Môžete to pociťovať ako nadýchnutie lásky. Teraz sa vibrácie vašej duše dostávajú k bunkám a stimulujú ich k vyššej vitalite. Nechajte čisté duševné frekvencie zvuku a svetla pohlcovať hrubšie substancie z vášho tela.
7.Myslite na časť tela, ktorú chcete liečiť. Pociťujte, ako vaša duša posiela energiu do tejto oblasti. Keď sa vrátite späť po svetelnom moste, myslite na to, ako zostať čo najdlhšie v stave upevňujúcom toto spojenie s dušou.
Trojuholník zlatého svetla pre anjelské liečenie
Teraz sa môžete začať učiť najdôležitejšiemu liečebnému postupu celej knihy. Je to základná technika pre liečenie svetlom. Budete ju používať znova a znova k liečeniu a omladzovaniu svojho tela a k zabudovaniu jemnejších substancií.

Tento postup je jednoduchý a vysoko účinný. Dostáva sa ďaleko za slová, za všetky prehlásenia, za vaše nádeje a sny. Je to spojenie s liečivou a oživujúcou energiou na omnoho vyšších frekvenciách svetla, než sú tie, v ktorých žijete. Všetko ostatné v tomto systéme sebaliečenia je založené na postupe, ktorý sa teraz naučíte. Celé liečenie svetlom – všetky zmeny, bunečná regenerácia, omladzovanie a dosiahnutie dlhovekosti – to všetko prichádza vďaka vytvoreniu vášho pevného spojenia s dušou a so Solárnym anjelom.

Tento trojuholník vzniká spojením vašej duše, Solárneho anjela a vás samých pre liečenie a zvyšovanie vášho vibračného tónu celého vášho tela. Vyvoláva pozitívne zmeny, ktoré liečia vaše telo na molekulárnej úrovni. Tento trojuholník budete používať ako základ svojho duchovného liečenia. Aj keby ste sa nenaučili nič iné, keby ste nepoužívali žiadny iný liečebný postup, tento jediný vám prinesie obrovské pozitívne liečebné zmeny.

Keď ho budete používať, sami poznáte, o čo máte žiadať. Pochopíte, že môžete otvoriť dvere hlbokému liečeniu a že vaša aktívna, zasvätená účasť je životne dôležitá. Tento postup otvára váš život zázrakom, ktoré sa budú diať.
Vytvorenie podmienok pre liečenie
Vaša duša bude veľmi tesne spolupracovať so Solárnym anjelom na vytvorení najlepších podmienok pre liečenie. Každé účinné liečenie svetlom sa uskutočňuje pomocou solárneho svetla, pri spolupráci s dušou a Solárnym anjelom. Solárny anjel a duša môžu efktívne pracovať, aby vám pomohli, len vtedy, ak sa s nimi spojíte a naučíte sa, ako prepojiť svoju a ich energiu. Budete to vykonávať tak, že spolu s nimi vytvoríte trojuholník svetla, ktorý bude ožiarený ich vibračnou energiou a farbami. Cez tento svetelný trojuholník k vám vaša duša a Solárny anjel privedú ďalších anjelských liečiteľov. Tento trojuholník bude stále silnejší, ak si ho budete opakovane vizualizovať. Uzdravujúce liečenie pomocou tohto trojuholníka môžete vykonávať mnohorazy denne jednoducho tak, že sa upokojíte a v duchu si ho vytvoríte.
Teraz začnite vytvárať tento trojuholník liečivej energie. Prinesie vám to tak silné liečivé sily, že regeneruhúca energia vstúpi hlboko do vašej bytosti, aby liečila aj dlho trvajúce problémy. Je to začiatok cesty k vytváraniu fyzického tela, ktoré bude nádherným nástrojom vašej duše. Trojuholník vstupuje do vrcholu vašej hlavy a jeho zlaté svetlo bez prestania prúdi do hlavy a celého tela tak dlho, ako uržíte jeho tvar vo svojich predstavách.
Vytváranie uzdravujúceho trojuholníka s dušou a Solárnym anjelom.
1.Posaďte sa veľmi ticho a pokojne v Miestnosti svetla. Priamo pred svojimi očami si predstavte tri jasne žiariace body usporiadané do vrcholov trojuholníka. Myslite chvíľu na svojho Solárneho anjela a uvedomujte si jeho prítomnosť. Predstavujte si, že je svetelným bodom na najvyššom vrchole trojuholníka. Potom pomyslite na svoju dušu a privolajte si ju k sebe. Nechajte ju, aby sa stala druhým vrcholom trojuholníka. Tieto dva svetelné body iskria trblietavou a sršiacou energiou. Tretí bod trojuholníka sa dotýka vrcholu vašej hlavy. Vaše vnútorné slnko vyžaruje svoje svetlo do tohto trojuholníka.
2.Žiarivé zlaté svetlo teraz prúdi z dvoch svetelných bodov, naplňuje trojuholník a vteká do vašej hlavy. Najprv si uvedomujte zväzok svetelných lúčov, ktoré vo vašom trojuholníku spájajú Solárneho anjela s vašou dušou a ďalšie dva zväzky, ktoré prúdia do vášho tela. Otvorte sa a prijímajte najprv lúče Solárneho anjela a potom lúče solárneho svetla od svojej duše.
3.Po naplnení týmto mohutným solárnym svetlom pošlite jeden prúd svetla svojmu Solárnemu anjelovi a ďalší svojej duši. Každý vrchol vášho trojuholníka je teraz v kontakte s doma zostávajúcimi. Dostávate energiu zo svojej duše i od Solárneho anjela. Energia, ktorú ste im poslali sa k vám vracia v čistejšej forme potom, čo sa spojila s ich energiou a prúdila spoločne s ňou.
4.Ak harmonizujete svoju energiu s prichádzajúcim zlatým svetlom, umožňujete časticiam solárneho svetla, aby sa stali ešte žiarivejším. Keď prúdia pozdlž trojuholníka, svietia jasným a čistým zlatým svetlom, ktoré vyplňuje celý trojuholník. Nechajte svetlo cirkulovať moho razy skrz trojuholník, dokiaľ neucítite energiu, akonáhle zavriete oči a pomyslíte na ňu. Tento trojuholník môžete používať ako základ a východisko pre všetky svoje duchovné liečenia. Tvoria spojenie pre vašu dušu a Solárneho anjela k obnove a zvýšeniu úrovne vibrácií celého vášho tela. Umožní pozitívne zmeny nutné k regenerácii na molekulárnej úrovni.
5.Keď ste sa teraz naučili tento dôležitý postup, ste už skutočne pripravení začať svoje sebaliečenie svetlom. Keď sa zameriavate na zlatý trojuholník, myslite na problém, ktorý chcete liečiť. Nechajte jeho energiu prúdiť do svojej mysle, zbavte sa všetkých pochybností, ktoré by mohli obmedziť silu Solárneho anjela a vašej duše. Preciťujte zlaté svetlo, ktoré vsupuje do vašej mysle a dáva vám vyššie vízie toho, čo všetko je možné. Vnímajte zlaté prúdy svetla zasahujúce vašu myseľ a zapájajúce sa do vašich emócií, transformujúce pritom všetky obavy, pochybnosti a strach na pozitívne pocity lásky a súcítenia vášho Solárneho anjela. Duchovná energia vstupujúca do vašej mysle a vtekajúca do vašich emócií, čistí cestu k dosiahnutiu oblasti, na ktorej pracujete. Vnímajte, ako sa táto oblasť plní tekutými farbami a svetlom. Teraz dovoľte celému svojmu telu, aby začalo žiariť pretekajúcim zlatým svetlom. Sledujte, ako sa vaše atómy transformujú, aby zadržali viacej svetla a ako sa vďaka tomuto trojuholníku posúvate k väčšej energii a vitalite.
6.V nasledujúcom týždni využívajte každú možnosť k precvičovaniu tvorby tohto trojuholníka medzi vami, Solárnym anjelom a vašou dušou. Učte sa, aby ste cítili jeho energiu ihneď a ľahko.
7.V nasledujúcich dňoch si všímajte, či dochádza k nejakým zmenám vo vašich pocitoch a v tom, ako vidíte sami seba. Možno začínate zhlboka dýchať, vnímate oklo seba viacej krásy alebo máte trebárs pocit, že sa cítite ľahšie. Možno, že ste optimistickejší alebo lepšie spíte. Všetky podobné postrehy si zapíšte do svojho denníka liečenia, pretože sú súčasťou liečebného procesu.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Zbavte sa svojich záťaží v mínulosti.
Ak nie ste presvedčení, že je to vaša duša, kto vám odoberá energiu, predpokládajte , že vašu chorobu možno vyliečiť – i keby vám bolo osemdesiat alebo deväťdesiat rokov. Ťažké ochorenie vám dáva veľkú príležitosť rýchlo rozvíjať to, čo by mohlo v bežnom živote trvať desať alebo dvadsať rokov. Napíšte si zoznam všetkých nedorozumení alebo chybných krokov vo vašom živote a snažte sa ich napraviť kontaktom s ľuďmi, ktorých sa týkali. Požiadajte o odpustenie a sami odpusťte všetkému, čo vstúpilo do vašej mysle a čo ste nemilovali a zanedbávali. Zídite sa so svojim Solárnym anjelom v Miestnosti vnútorného pokoja a so svojou dušou sa spojte v Miestnosti svetla. Dovoľte im, aby vás obklopili anjelskými liečiteľmi...

Premýšľajte a plánujte, čo všetko budete robiť, keď vám bude lepšie. Požiadajte o pomoc pri rozvíjaní schopností svojej duše, k čomu vám vaše ochorenie dáva príležitosť.
Nikto vám nemôže zaručiť úplné uzdravenie. Je to niečo, čo je medzi vami a vašou dušou. Vaša duša prihliada k vášmu vyššiemu predurčeniu. Ak je súčasťou vášho osudu čo najlepšie slúžiť cieľom svojej duše v súčasnom tele, ona sama vám ukáže cestu k uzdraveniu a dovedie vás k nemu, ako najrýchlejšie to pôjde. Určitý stupeň vášho rozvoja a liečenia dosiahnete v každom prípade, i keby výsledky neboli okamžite zrejmé. Zídite sa so svojim vnútorným liečiteľom a dajte mu možnosť, aby vám pomáhal v posilňovaní vášho liečivého hologramu, dokiaľ nebude vibrovať energiou.

Využite všetko čo ste sa naučili...v spôsobe stravovania, odpočinku, slnečného svitu, spánku i spôsobu života. Pokiaľ ste doteraz nenašli najlepšieho liečiteľa alebo účinnú metódu liečby, pokračujte v hľadaní ďalších možností. Vysvetlite svojim priateľom ako vám môžu pomôcť udržovať sa uprostred svetla a vnášať obrazy vašej budúcnosti do ohniska, ktoré energetizujete. Každý deň si urobte nejakú drobrú radosť, ktorá vás poteší – telefónny rozhovor, pár riadkov niekomu milému, čerstvé kvetiny, bylinková kúpeľ alebo váš obľúbený film či videozáznam.
Zázraky: Tam, kde sa stretne duch s hmotou.
Zázraky sú možné a tiež sa dejú. Stanú sa v okamžiku, keď sa stretne duch a hmota. Dotýkate sa toho bodu stretnutia ducha a hmoty každý raz, keď splývate so zlatým svetlom svojej duše a Solárneho anjela. Ak dosiahnete tieto vyššie dimenzie svetla, začnete o sebe premýšľať skôr ako o duši, ktorá má svoje telo než ako o tele, ktoré má dušu. Vaša duša je tou esenciou, ktorá nikdy neumiera. Nemôže zomrieť – iba sa rozvíja k vyššiemu a vyššiemu svetlu. Bez ohľadu na všetky fyzické ťažkosti prebehne liečenie vždy tam, kde spôsobí najdôležitejšie zmeny – vo vnútorných duchovných sférach.

Zo všetkého najsilnejšou uzdravujúcou silou je zjednotenie s vašou dušou a odstránenie všetkého, čo vás navzájom oddeľuje. Ak sa budete znova a znova spájať so svojou dušou, budete rozpúšťať všetky bariéry, ktoré jej prekážajú pri naplňovaní vášho tela láskou a vitalitou. Choroba, bolesť alebo akékoľvek trápenie urýchľujú tento proces, ktorý bude prebiehať tak dlho, dokiaľ skutočne nesplyniete s nekonečnou láskou a krásou vašej duše. Je to práve spojenie s vašou dušou, ktoré si odnášate so sebou ako svoj najväčší úspech, keď sa vaša životná cesta naplní.

 zdroj:  www.humanitysteam.sk