KORONAVIRUS, kto sa má bať a prečo ?

14.03.2020 13:36

Na úvod chcem upozorniť že je to môj osobný názor a poznatky, mám 60 rokov a 17 rokov pozorujem a študujem ako funguje svet a život... 

Takže o všetkom dôležitom aj o tom či ochoriete na vážnu chorobu, tyka sa to samozrejme aj virusovej nakazy KORONAVIRUS, rozhoduje ČLOVEK sam alebo KARMA ? 

Tak to je, áno o všetkom rozhoduje ČLOVEK lebo KARMA či OSUD a ten  je výsledkom jeho činov... Takže to či ochoriete rozhoduje osud-karma podľa toho či si to zaslužite alebo potrebujete také niečo zažiť, aby ste sa niečo naučili. Myslite, že niekto sam sa rozhodne že havaruje alebo že ochorie na rakovinu, či ako sudca skonči vo väzení ? Nie , teraz nie, ale v minulosti áno...

Čiže treba sa chraniť, no keď sa to ma stať kôli Vašej minulosti aj sa to určite stane, nepomôže ruška ani mydlo... Vysledkom je poznanie Že všetko čo teraz robite, nezmeni v tejto chvili Váš život, no ovplyvni Vašu budúcnosť...

                  

Hlavne čo je potrebné v takéjto situácií je starať sa o svoje zdravie  a svojích blizkých, dodržiavať hygienu, prestať fajčiť, prejedať sa, obmedziť cukor a iné škodlivé potraviny...

A uvedomte si, že všetci sme žiakmi v škole života a čim ste starši tým mate byť múdrejši a viac to dodržiavať...

Na záver čo môže nákaza KORONAVIRUS priniesť - Lepšie vzťahy v rodine 

                                                                                      Vernosť a mravnosť

                                                                                      Lepšiu starostlivosť o zdravie

                                                                                      Lepšiu hygienu

                                                                                       Menšiu spotrebu alkoholu a drog

                                                                                       Väčšiu spolupatričnosť medzi ľuďmi...

Takže, ak žijete dlhodobo zdravo, striedmo, dodržiavate hygienu a neubližujete ľuďom a iným živým tvorom nič Vám nehrozí...

            Vynimkou z toho sú ľudia nad 80 rokov, kde ide len o spôsob odchodu zo sveta ...