klikni

24.05.2010 14:34

Všeobecné obchodné podmienky

Pre nákupovanie prostredníctvom internetovej stránky www.horoskopy-numerologia.eu platia tieto všeobecné obchodné podmienky.
Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam :
predávajúci –Ing Jankaj Jozef, Štefaniková 17 Michalovce,  IČO 33 603 987
kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu zaplatením a zaslaním objednávky mailom
tovar - produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke na stránke www. .horoskopy-numerologia.eu
Prijatím objednávky tovaru zo stránky www. .horoskopy-numerologia.eu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predavajúcim. a kupujúcim. Predavajúci. sa zaväzuje dodať objednaný tovar-službu v požadovanej kvalite a množstve a za cenu, potvrdenú cenu v súlade s týmto všeobecnými obchodnými podmienkami.
Ochrana osobných údajov

Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie Vašej objednávky a pre potreby vlastného marketingu. Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Registrovaním a používaním internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Vašich osobných údajov. v zmysle vyššie uvedených zásad.
Cena

. Cena je uvádzaná s DPH, pokiaľ nie je napísané inak. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.
Spôsob platby

Cenu je možné zaplatiť -dobierkou, prostredníctvom elektronického bankovníctva, vkladom na účet v banke či na pošte.
Dodacie.lehoty

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie u niektorých produktov závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov).
2. Expedičné lehoty, ktore su uvedené pri každom titule majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie trvá 1-3 pracovné dni v závislosti od typu zásielky. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí i od konania tretích strán predávajúci nemôže napriek svojej snahe garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.

3. Objednávku je možné dodať i po častiach. O rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých titulov. V tomto prípade hradí zvýšené náklady na poštovné kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho doručenia, zabránenia zbytočného čakania na knihy s dlhšou dodacou dobou a pod. V takýchto prípadoch znáša zvýšené náklady na poštovné predávajúci a kupujúci ich hradí len v pôvodnej výške, ktorá bola stanovená pri jeho objednávke.

4. Ak sa v objednávke nachádza titul, ktorý sa vypredal, alebo je dočasne nedostupný, môže predávajúci zaslať objednávku i bez tohto titulu. Ak kupujúci nemá záujem na takomto čiastočnom splnení jeho objednávky môže do 7 dní od jej prevzatia doručené knihy vrátiť.
Informácie o stave vybavovania objednávky

Informáciu o stave vybavovania objednávky môže kúpujúci dostať na požiadanie e-mailom
Spôsob dodania tovaru

Tovar je zasielaný elektronickou poštou , prostredníctvom balika alebo dobierky.
Poštovné a iné poplatky

Pri objednávkach na Slovensko je k cene objednávky účtované poštovné a balné vo výške 2, EUR. Poštovné a balné nie je účtované pri objednávkach nad 30 EUR. Žiadne iné poplatky nie sú účtované.
Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Vrátenie tovaru (netyka sa nehmotných produktov-služieb)

Zakúpený tovar je v zmysle zákona 108/2000 možné vrátiť do 7 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na adresu Zásielka musí obsahovať krátku žiadosť, z ktorej je zrejmé, že tovar vraciate, kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali spolu so zásielkou.
Reklamácie tovaru

V prípade reklamácie nás kontaktuje prostredníctvom mailu resp. písomne na. Ako predmet zvoľte možnosť Reklamácia. Poškodený tovar pošlite na horeuvedenú adresu, pričom k nemu priložte i kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám bude vymenený kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete z našej širokej ponuky, prípadne Vám budú vrátené peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.