ECKHART TOLLE -Moc přítomného okamžiku

27.04.2013 20:50

ECKHART TOLLE - Moc přítomného okamžiku je jedničná kniha o ľudskom vedomí a nespravnom použivaní myslenia. Moc prítomného okamžiku nie je  roman ale učebnica, plná mudrosti.

Možná věříte, že žijete v přítomném okamžiku, ale ve skutečnosti žijete v čase.
Nemůžete být nešťastný a zároveň žít v přítomném okamžiku.

To, čemu říkáte váš „život", byste měl nazývat svou „životní situací". Je to
psychologický čas: minulost a budoucnost. Některé věci v minulosti nedopadly
přesně tak, jak jste si přál, a vy se stále bráníte tomu, co se stalo, a teď se
bráníte tomu, co je dnes. Doufáte, že se něco změní, ale vaše soustředění na
budoucnost vás nutí odmítat přítomný okamžik.
Moje současná životní situace je sice důsledkem toho, co se stalo v minulosti,
ale přesto je to moje současná situace a já jsem nešťastný, protože se z ní
nemohu dostat.
Zapomeňte na chvíli na svou životní situaci a soustřeďte se na svůj život.
Jaký je v tom rozdíl?
Vaše životní situace existuje v čase.
Váš život je teď.

Vaše životní situace je imaginární. Váš život je reálný.

Hledejte onu „úzkou bránu, která vede k životu". Touto bránou je přítomný
okamžik.
Soustřeďte se na tento okamžik. Vaše životní situace může být plná problémů -
to je ostatně běžné -, ale snažte se zjistit, zda máte nějaký problém v tomto
okamžiku. Nikoli zítra nebo za deset minut, ale teď. Máte nějaký problém teď?
Máte-li jen samé problémy, nemůžete se věnovat ničemu jinému, nemůžete najít
řešení. Proto se snažte vytvořit si prostor k tomu, abyste našli svůj život pod
povrchem své životní situace.
Plně užívejte svých smyslů. Buďte tam, kde jste. Dívejte se kolem sebe. Jen se
dívejte, nic neanalyzujte. Vnímejte světlo, barvy a tvary. Uvědomujte si
mlčenlivou existenci všech věcí.
Uvědomujte si prostor, který všemu umožňuje být. Naslouchejte zvukům;
neposuzujte je.
Naslouchejte tichu za nimi. Dotýkejte se různých předmětů - čehokoli - a
vnímejte jejich Bytí.
Sledujte rytmus svého dechu, vnímejte proudění životní energie ve svém těle.
Dovolte všemu být, všemu ve svém nitru i v okolním světě. Uznejte „jsoucnost"
všeho. Hluboce se ponořte do přítomného okamžiku.
Opouštíte umrtvující svět racionálních abstrakcí, svět času. Opouštíte sféru
šílené mysli, která vám vysává životní energii, stejně jako znečišťuje a ničí Zemi.
Probouzíte se do přítomnosti z iluze času.


VŠECHNY PROBLÉMY JSOU ILUZE VAŠÍ MYSLI

Mám pocit, jako bych se zbavil těžkého břemene. Příjemný pocit lehkosti. V
hlavě se mi vyjasnilo ... ale moje problémy na mě stále čekají, nebo snad ne?
Nebyly vyřešeny. Nesnažím se jim dočasně jen vyhnout?
Kdybyste se probudil v ráji, netrvalo by dlouho, než by vám vaše mysl řekla,
„ano, ale...". Koneckonců nejde o řešení problémů. Musíte si uvědomit, že žádné
problémy neexistují.
Existují jen životní situace - s nimiž se musíte smířit jako se součástí „jsoucnosti"
přítomného okamžiku, dokud se nezmění nebo dokud se nedají řešit. Problémy
jsou výtvorem mysli a ke své existenci potřebují čas. Nemohou existovat v
přítomném okamžiku.
Soustřeďte svou pozornost na přítomný okamžik a řekněte mi, jaký problém máte
teď.
Nic neříkáte, protože je nemožné mít problémy, když jste plně soustředěni na
přítomný okamžik. Samozřejmě že jsou situace, které je třeba vyřešit nebo
přijmout - ano. Ale proč z nich dělat problém? Proč dělat problém z čehokoli?
Není snad život dost zajímavý a náročný i bez toho?

K čemu potřebujete problémy?

Vaše mysl podvědomě problémy miluje, protože vám poskytují
jakousi totožnost. To je normální, a je to šílené. Máte-li „problém", znamená to,
že přemýšlíte o situaci, kterou nechcete nebo nemůžete vyřešit a se kterou se
nevědomě ztotožňujete. Zabýváte se svou životní situací natolik, že přestáváte
vnímat život a Bytí. Nebo přemýšlíte o stovkách věcí, které budete muset udělat
v budoucnosti, místo abyste se soustředili na to, co můžete udělat hned teď.
Když z něčeho děláte problém, působíte si bolest. Stačí učinit jednoduché
rozhodnutí: ať se děje cokoli, nebudu si působit bolest. Nebudu z ničeho dělat
problém. Ačkoli je to velice jednoduché rozhodnutí, je zároveň velmi radikální.
Takové rozhodnutí neučiníte, dokud nemáte plné zuby utrpení. A nebudete je
moci realizovat, dokud si neuvědomíte sílu přítomného okamžiku. Jestliže
přestanete působit bolest sami sobě, přestanete ji působit druhým. Přestanete
znečišťovat svůj vnitřní prostor, naši krásnou Zemi a kolektivní duši lidstva.

Jestliže jste zažili nějakou životu nebezpečnou situaci, pak víte, že to nebyl
problém. Vaše mysl neměla čas dělat z toho problém. V opravdu kritické situaci
se mysl zastaví; vy se plně soustředíte na situaci a začne vás řídit něco mnohem
mocnějšího. To vysvětluje, proč v takových situacích jsou obyčejní lidé najednou
schopni neuvěřitelně odvážných činů. Životu nebezpečnou situaci buď přežijete,
nebo ne. V žádném případě to není problém.
Někteří lidé se rozzlobí, když jim říkám, že problémy jsou pouhé iluze. Mají pocit,
že je chci připravit o jejich já, do něhož investovali tolik času. Mnoho let se
nevědomě ztotožňují se svými problémy a utrpením. Čím by bez toho všeho byli?
Hodně z toho, co lidé dělají a říkají, je motivováno strachem, který je samozřejmě
spojen s jejich odloučeností od přítomného okamžiku.

 

Jelikož v přítomném okamžiku nemáme žádné problémy, nemáme ani strach.


Vyskytne-li se naléhavá situace, kterou je nutno okamžitě vyřešit, vaše akce
bude rázná a účinná, bude-li vycházet z vědomí přítomného okamžiku. Budete
reagovat intuitivně, nikoli na základě ustálených představ své mysli. V některých
situacích, v nichž by vaše mysl reagovala, zůstanete soustředěni na přítomný
okamžik a neuděláte nic, což bude mnohem účinnější.

OD TEJTO JEDINEČNEJ KNIHY VAS DELI LEN JEDNO KLIKNUTIE TU DOLE

Knihy - Kníhkupectvo Sirion

  MOTIVAČNÉ KNIHY a NAHRÁVKY vyskúšajte - najširšia ponuka, najlepšie ceny a dodacie podmienky