DRÁŽDIME DUCHOV PRÍRODY ?

26.07.2010 13:04

Indiáni tvrdia, že biely človek, ktorý ničí Zem, znečisťuje rieky, vzduch, vytína lesy, spôsobuje, že naša matka Zem sa búri.
Tibeťania tvrdia to isté, len trocha inak : a to že ničenie prírody vyvoláva hnev prírodných duchov, čo sa prejavuje povodňami, víchricami a tajfúnmi aj na miestach, kde kedysi o nich ľudia ani nechyrovali...


Čo je príčinou čoraz častejších anomálií počasia vo svete a dokonca aj v našich oblastiach?

 

Jeden z tibetských lámov, ktorý navštívil tohto roku aj Európu, hovorí :,,Súčasné poznanie Západu dokáže tieto javy objasniť. Akceptujeme to a oceňujeme. Dokonca sami občas využívame vaše skúsenosti. Ale v tibetskej šamanskej tradícii vnímame tieto javy podstatne širšie ako vy ľudia Západu. Vo všetkom, čo nás obklopuje, zohľadňujeme totiž aj duchovný prvok. Naša duchovná tradícia je hádam najstaršia na svete. Nedoceňujete ju, lebo jej nerozumiete. Keby áno, mohla by vám byť veľmi užitočná. Preto chodím po svete a snažím sa odovzdať ľuďom časť nášho poznania...´´
Tibetský dalajláma učí, že popri ľuďoch z viditeľného sveta prírody obývajú Zem aj bytosti neviditeľné, nemateriálne. Ich svet sa prelína s naším svetom. Ony –tak ako my –majú vedomie, city a emócie, dokážu myslieť, tešiť sa alebo smútiť, pomáhať alebo škodiť, aj ľuďom. Tak ako medzi nami, aj medzi nimi sú bytosti menej rozvinuté, zlostné a ustráchané, ale aj veľmi silné a hrozné. Keď ich dráždime a provokujeme, stávajú sa nebezpečnými.
Láma hovorí :,,Vy ľudia Západu ich považujete za duchov, ale príroda a spôsob konania sú zložitejšie, ako si vôbec viete predstaviť. My Tibeťania rozlišujeme osem skupín týchto bytostí a komunikujeme s nimi rôznym spôsobom. Vedia to však len nemnohí :lámovia, jogíni, tibetskí šamani. Niektoré z týchto bytostí sú viac spojené so vzduchom a priestorom, iné žijú v riekach a jazerách, vo vodnom živle vôbec. Ďalšie ,,bytosti,, obývajú hory, lesy, skaly, stromy, často jaskyne a kotliny či iné pre človeka ťažko dostupné miesta...´´Nejeden z nás sa však spýta, akú súvislosť to môže mať s lavínami, povodňami, požiarmi lesov, tajfúnmi či zemetraseniami.

,,Ľudia nezmyselne ničia svet prírody,´´pokračuje dalajláma, ,,vytínajú lesy, dynamitom lámu skaly, odpadmi znečisťujú zem a vodu. Prírodní duchovia toto všetko pociťujú veľmi bolestne, trpia. Človek narušil prírodné prostredie otrasným spôsobom :zničil rovnováhu medzi naším a ich svetom. Prírodní duchovia sa cítia takí ohrození ako nikdy. Vyprovokovali sme ich, preto sa rozhodli brániť –začali škodiť ľuďom.
Veľmi vážne narušili element vody. Prírodní duchovia spojení s týmto elementom spôsobili, že mračná sa sústredili na jedno miesto a na malý priestor spadne obrovské množstvo vody. O chvíľu sa to stane kdesi inde. Dážď, ktorý mal spadnúť na zem za celý polrok, sa zmení na prietrž a zaplaví veľkú oblasť. Za povšimnutie stojí, že bytostní udierajú tam, kde sú slabé opevnenia, malé riečky, tam, kde by povodeň nik nečakal.
Duchovia prírody vyprovokovaní znečisťovaním ovzdušia sa pomstia :vyvolávajú hurikány, tajfúny, cyklóny. Keď horí les, sú vietor a nedostatok vody skutočnou pohromou.
My lámovia vieme, že bytostní sa takto bránia, vy tomu žiaľ neveríte. Kým však nepochopíte, že je to pravda, duchovia prírody vám ešte dajú o sebe vedieť...
Prírodní duchovia môžu škodiť aj iným, rafinovanejším spôsobom. Môžu napríklad tak oslabiť auru človeka, že prestáva byť odolným voči chorobám. Už sa prejavujú predtým neznáme choroby a epidémie, čo je výrazné najmä v posledných rokoch. Niektorí prírodní duchovia oslabujú psychiku človeka –pribúda neuróz a depresií.
Tibeťania sa už stáročia snažia žiť v súlade s prírodou, v harmónii so svetom prírodných bytostí. Skladajú im obety z dymu lesného ihličia, potravín(mlieko, vodu, cesto), pália kadidlá. Takýmto spôsobom sa s nimi dohodnú a oni im pomáhajú. Nezabíjajú zvieratá ako obeť, lebo budhisti si vážia život každej bytosti.
Svet prírodných duchov nie je mýtom či poverou, čímsi nereálnym. Musíte veriť, že skutočne existuje,´´hovorí tibetský láma. Nik od nás nechce, aby sme skladali obete prírodným duchom, i keď po celej Európe sa prebúdzajú prastaré pôvodné zvyky, ožívajú rituály druidov, na mnohých miestach sa v posvätných hájoch obnovujú prastaré slovanské sanktuáriá, v ktorých obetovanie duchom prírody bolo čímsi samozrejmým.

Nám ostatným však stačí, keď prestaneme nezmyselne ničiť a devastovať našu krásnu planétu, aby jej prírodné bytosti získali pokoj a namiesto toto, aby škodili, nám pomáhali a priali.