Bankovka a hodnota človeka

03.04.2013 23:27

Jeden známy rečník zahájil svoju prednášku tým, že zdvihol do vzduchu 100 eurovú bankovku a spýtal sa:


                   "Kto by chcel túto 100 eurovú bankovku?"

                                            
Ruky sa začali dvíhať.
Rečník pokračoval: "Túto bankovku dám jednému z vás - ale najprv mi dovoľte, aby som urobil toto."
Začal bankovku krčiť.
Potom sa opýtal: "Kto ju ešte stále chce?"
Ruky boli znovu vo vzduchu.
"Dobre, a čo ak urobím toto?"
Hodil bankovku na zem a začal po nej šliapať.
Potom ju opäť zdvihol, pokrčenú a pošliapané.
"Kto ju po tomto všetkom stále chce?"
Ruky znovu vyleteli nahor.


Na to rečník povedal: "Priatelia moji, naučili ste sa veľmi cennú lekciu.

Bez ohľadu na to, čo som s tou bankovkou urobil, naďalej ju chcete, pretože to nezmenšilo jej hodnotu. Ešte stále má cenu 100 eur.


Aj my sme v živote mnohokrát krčenie rôznymi situáciami, hodení na zem a zadupaní rozhodnutiami, ktoré sme urobili, a okolnosťami, ktoré nás stretli.
Cítime sa ako keby sme boli bezcenní.

Ale bez ohľadu na to, čo sa stalo alebo čo sa stane, nikdy nestratíme svoju hodnotu.
Ušpinení alebo čistí, pokrčení alebo rovní, stále sme neoceniteľní pre tých, ktorí nás milujú.

Cena našich životov nie je závislá od toho, čo robíme, koho poznáme alebo koľko zarábame, ale KTO SME a koľko ľudí nás má naozaj rado...
Potom nikdy nestratíme svoju hodnotu. Každý z vás je jedinečný, nikdy na to nezabudnite ... "