Aký rok Vás čaká ?

02.04.2010 12:05

Ak chceme podľa numerológie zistiť aký máme rok, vypočítajme si v akej ročnej vibrácii sa práve nachádzame.

Stačí spočítať čísla z dátumu, kedy sme

naposledy mali narodeniny. Ak je Váš  dátum

narodenia napr.2.6.1972,

  vaše posledné narodeniny boli 2.6.2009.

        Spočítame všetky čísla jednotlivo

(aj tie dvojciferné)2 + 6 + 2 + 0 + 0 + 9  =  19.

Toto číslo rozložíme na dve samostatné číslice, 

           ktoré spočítame: 1 + 9 = 10 čiže 1. 

 Takto sme si vypočítali svoju osobnú ročnú

vibráciu,ktorá funguje od našich posledných

narodenín po tie nasledujúce.

 1-vhodný rok na začiatky, ( práca, sťahovanie,

rozbeh podnikania atď ) no náročný na vzťahy,

lebo človek sa stáva viac samostatným.

 

 2-vhodný rok na pokračovanie toho čo sme

rozbehli v  roku 1, no za spolupráce s druhými

ľuďmi, tiež tu vznikajú   dlhodobé priateľstva.

 

 3- je rok komunikácie, štúdia, ale aj doriešenia

vzťahov   z minulosti .

 

 4- rok fyzickej aktivity, no aj opatrnosti, lebo

hrozí precenenie síl a zdravotné problemy.

 

 5- je rok zmien pod ochranou planéty šťastia

                          Jupiter

 

 6- je to väčšinou príjemný rok vážnych vzťahov,

rodiny,  svadieb  a   prírastkov do rodiny.

 

 7- je rok nepríjemných zmien,  duchovna, a

     skúšok, je potrebná opatrnosť v zdraví

              a iných veciach- neriskovať

 

8- je rok karmy a rovnováhy,  odmeny či trestu za predošlé roky

                             (ak si to zaslúžite ) pozor na zdravie...

 

 9- rok naplnenia cyklu a zodpovednosti, čo sa

môže prejaviť svadbou či prírastkom do rodiny,

no tiež môže tento rok priniesť aj ťažšie obdobie

zmien.

 

 To sú hrubé črty Vášho roku, v skutočnosti Váš

rok ešte ovplyvňuje 1 až 9 cyklus, v ktorom

          práve ste, takže je rozdiel či máte

                rok 1 napr. v cykle3, 6 alebo 7.

                       

                                   Viac v článku

         NUMEROLÓGIA 9 učiteľov v škole života

         

       jeden príklad fungovania numerológie

  let kozmickej lode Apollo 13 začal 11. apríla 1970 o

13:hodine .  Explózia, ku ktorej došlo počas letu, nastala

13. apríla, súčet dátumu je 34 čo je tiež kritický dátum

                        na riskantné veci

  Ak máte záujem o výpočet presného cyklu na 3 roky s 

   popisom na 2 A 4 stránky objednajte si a nezabudnite

         uviesť okrem mailu aj Váš dátum národenia

    Ak idete robiť niečo veľmi dôležité je dobre vedieť aj

                                  ROČNÉ CYKLY,

     (viac v článku Tajomstvo dobrých rozhodnutí ) a

      ak si objednáte  aj ročné cykly dostanete ZĽAVU

 

          CHCETE VEDIEŤ VIAC POZRITE si 21 TAJOMSTIEV ŽIVOTA ,