Ako ziskávame a udržujeme zlú a dobrú karmu ?

22.07.2010 14:15

Dnes už existujú milióny ľudí na svete(nielen vo východných krajinách), vyznávajúci a rešpektujúci zákon príčiny a následku, čiže karmický zákon.
Postupne vám chceme prinášať nové poznatky na túto tému, ale aj staré pravdy, oživené pohľadom dnešného poznania. Známy bádateľ v tejto oblasti Leszek Žandlo sa touto problematikou zaoberá dávno a dospel k mnohým pozoruhodným záverom. Zaoberá sa aj hunou, učením havajských kahunov, ktoré v západnom svete nachádza takisto čoraz viac prívržencov. Je totiž jasné, že ľuďom dnes nestačia dogmy, vysvetlenia, ktorých sa im poväčšine dostáva. Poznávanie duchovného sveta nie je dnes totiž záležitosťou hŕstky ľudí, ale miliónov :čoraz hlbšie si uvedomujeme, že sami sme zodpovední za svoj osud, svoje postoje a na ceste k Bohu nepotrebujeme,,sprostredkovateľov´´.
Mnohí sa preto dnes pýtajú :,,Čo je vlastne karma?´´Žandlo hovorí, že je to príčinnosť(kauzalita)udalostí, ku ktorým v našom živote dochádza. Príčiny karmy si aktívne vytvárame sami a potom si,,užívame´´ich plody. To, čo najčastejšie čítame alebo počúvame na tému karmy, sú však novodobé legendy bez hlbšieho filozofického a praktického kontextu. A práve tieto legendy oplodňujú predstavivosť ľudí, ktorí ašpirujú na duchovný vývoj. Preto prijímajú veľa chybných rozhodnutí a činov a hľadajú,,skratky´´na duchovnej ceste, o ktorých účinnosti ich presviedčajú novodobí guruovia. To vedie ku komplikovaniu si života a, samozrejme, karmy.
Karmu inak chápu Indovia, inak jogíni a celkom ináč ľudia Západu...
Populárne predstavy nám karmu zobrazujú ako dáke fatum, osud, ktory visí nad nami. Ľudia zvyknú hovoriť .,,Ak sa mi teraz nedarí, je to iste preto, že som v predchádzajúcom živote urobil/a čosi zlé.´´ To však nie je tak.
Dva fakty vystihujú podstatu karmy :je to predovšetkým príčinnosť(kauzalita)života a to, čo si sami vytvárame.
Hovorí vari definícia karmy o osude, ktorému sa nedá vyhnúť? Koncepcia osudu je celkom cudzia myšlienke, z ktorej vychádza filozofia karmy. Tá totiž predpokladá aktivitu človeka. S tou aktivitou je to rôzne –každý ju inak chápe. Preto tak veľa ľudí tvrdí, že karmu vytvárajú skutky.
Mnohí to však vidia inak. Je totiž jednoduché vedieť, že ten istý čin raz prináša určité následky a inokedy celkom odlišné. Za vytváraním karmy sa teda skrýva ešte čosi iné –tvrdí Žandlo.
Touto neviditeľnou tvorivou silou sú naše intencie, čiže zámery, očakávania, túžby. Ukazuje sa, že o mnohých zvyčajne ani nevieme, neuvedomujeme si ich. A práve predovšetkým ony rozhodujú o našej karme.
Karmické zásluhy
Žandlo hovorí :,Mnoho expertov jogy či inej cesty duchovného rozvoja predpokladá, že to karma(nahromadenie zlých činov z predchádzajúcich vtelení)je príčinou zlých udalostí v našom súčasnom živote a že na ňu nemáme vplyv, kým sa,nevypály´.Znamenalo by to vari, že niet karmických príčin dobrých udalostí? A predsa existujú. Mnohí sa rodia s talentom, schopnosťami, s vysokou úrovňou duchovného vývoja či dokonca v bohatých rodinách. To je ich dobrá karma. Budhizmus učí, že hodnozhromažďovať karmické zásluhy, pretože iba ony nás približujú k osvieteniu. Teda z dobrej karmy vyplýva fakt, že čítate tieto riadky! A že nie je taká dobrá akoby sme si priali? Evidentne sa nám nepodarilo nahromadiť karmické zásluhy v každej oblasti života. Netreba zúfať. Nič nie je stratené. Kedykoľvek možno totiž zmeniť vzťah k sebe a k svetu za priaznivejší, plný lásky. Vtedy sa aj karma zmení na lepšiu!´´
Ak sa nám totiž momentálne vedie zle, možnože sme schybili len v jednom :nariekali sme na seba, živor, svet. Ak teraz máme nepekné telo, celkom iste sme sa sústredili na nespokojnosť s ním. Ak sme chorí, celkom iste sa nám nehodilo byť zdravým(akokoľvek sa to môže zdať mnohým čudné, existujú ľudia, ktorí si z rôznych dôvodov chorobu vybrali, pretože im pre niečo vyhovuje).Takýmto spôsobom vytvárame zárodky toho, čo máme teraz. Zákon karmy hovorí jasnou rečou :Čo zaseješ, to zožneš! Nakoniec, veľmi jasne to povedal aj Kristus!
Môžeme to zmeniť?
Žandlo odporúča začať samého seba presviedčať :,,Mám všetky dôvody byť so sebou spokojný, so svojím telom, svojím životom.´´
Treba totiž vedieť, že iba časť karmy pochádza zo skutkov :zvyšok sú naše žiadostivosti a nesplnené túžby. Neraz sa však zamýšľame nad tým, či sú naše túžby múdre a pre nás vhodné. Keď nám,,zahmlievajú´´myseľ, vtedy túžime ich zrealizovať ich za každú cenu. To je takisto naša karma.

Dobrý skutok má so sebou priťahovať dobré udalosti v našom živote a zlý –zlé. Na rovnakej zásade dobré intenie(želanie)priťahuje so sebou prajné udalosti a zlé –udalosti neradostné. Je jasné, že sú zárodkami karmy(príčinami udalostí v našom živote).Keď Ind urobí skúšku na vysokú školu, vie, že je to preto, že má dobrú karmu. Nám je to smiešne, lebo vieme, že predtým musel skončiť základnú a strednú školu, a keby nie, ani tá najlepšia karma by mu nepomohla. Je to chybná úvaha, Ind vie, že keby tieto školy neskončil, nedostal by sa na štúdiá. Vie však,  že vtedy by mal zlú karmu. Nezamýšľa sa, či jeho dobrá karma vychádza z predchádzajúcich vtelení, či len z faktu skončenia škôl a majetku rodičov. Keby sa narodil v chudobnej rodine, pravdepodobne by nemohol študovať, lebo by neskončil ani gymnázium. Vtedy by bolo jasné, že má zlú karmu.
Teraz si treba položiť zásadnú otázku :čo znamená,,dobrá´´a ,,zlá´´ karma? Od odpovede bude závisieť náš pocit spokojnosti a naplnenia v živote vrátane vytvorenia karmických zásluh. Treba však vedieť, že dobro a zlo v našom ľudskom chápaní je relatívne, záleží od uhla pohľadu.
Pre človeka, ktorý túži po vysokom postavení, sa získanie diplomu spája s dobrom, za ktoré treba zaplatiť vysokú cenu :odriekanie sa, dlhoročnú námahu...
Z hľadiska človeka, pre ktorého je dôležité rozvíjať intuíciu či iné duchovné schopnosti je to stratený čas. O tom, čo je pre nás výhodné, zvyčajne rozhodujeme sami. Problém je v tom, že nie vždysa dokážeme správne rozhodnúť. To, čo sa nám zdalo výhodné z jedného hľadiska, pritiahlo nedobré skutky v iných oblastiach. Ide o to, že sa nemôžeme zaoberať všetkým naraz.
Napríklad :nemôžeme mať zároveň veľa času na sex, prácu a spoločenskú zábavu, šport, kultúru, duchovné praktiky, pozeranie televízie atď. Keď si vyberieme jedno, musíme sa iného vzdať. V tej chvíli sa začína všetko komplikovať. To, čoho sme sa vzdali, sa nám zvyčajne zdá atraktívne a to, čo realizujeme, nás začína postupne nudiť, dráždiť. Cítime sa nenaplnení v tom, čoho sme sa vzdali, a unavení a znechutení tým, čo sme si vybrali. Takto v našej mysli vznikajú a nútia nás konať, rozporuplné zámery. Zmätok v živote je na tanieri.
Takýmto spôsobom sme si vytvárali karmu aj v minulých životoch a naďalej si ju tvoríme. Ak sme zomreli so žiaľom v duši za dačím, môžeme celý svoj súčasný život zasvätiť tomu, aby sme už nikdy po tom netúžili, neľutovali. Túžili ste žiť v luxuse? Teraz urobíte všetko(snažíte sa napríklad,,chytiť si´´bohatého muža či byť členom mafie), aby ste to zrealizovali. V tých najhorších prípadoch po kúsku predávate svoju dušu... Ak však touto cestou pôjdete,,po mŕtvolách´´, narobíte si nepriateľov, ktorí vám zatúžia to všetko znemožniť. A znova budete nariekať na zlú karmu. O tú ste sa však sami pričinili...
V nasledujúcich článkoch  sa budeme venovať tomu, ako toto všetko možno zmeniť, čo sa s tým dá urobiť...