Ako na nas vplyva GENOPATOGÉNNY STRES

03.08.2010 10:40

Niektorí vedci sú už dnes presvedčení, že časť peňazí vydávaných na výskum rakoviny by mala ísť na výskum zemského vyžarovania ako hlavnej príčiny tejto choroby... K tomuto pre mnohých prekvapivému zisteniu dospeli vedci po dlhoročných výskumoch nebezpečného zemského žiarenia.
Je napríklad známe, že elektromagnetické žiarenie rôznych zariadení(mobilov, televízorov a ďalších)zvyšuje pravdepodobnosť ochorenia na rakovinu. Je zdrojom takzvaného genopatogénneho stresu. Skrýva sa pod tým nielen zhoršenie zdravotného stavu človeka následkom vyžarovania spomínaných zariadení, ale aj samej Zeme. Naša zemeguľa má totiž prirodzené magnetické pole, akoby vo svojom srdci mala veľký magnet.
Ľudský organizmus sa prispôsobil životu v tomto poli, pretože spolu s ním podliehal evolúcii. Avšak v určitých situáciách, keď je toto pole prirodzene alebo umelo narušené, mení hodnotu, na ktorú sme zvyknutí. A vtedy nás pomaly ničí. Stačí slabé elektromagnetické pole vytvárané podzemnými prameňmi, zlomami, banskými prácami, niektorými skupinami minerálov.
Nedávno priniesla televízia reportáž o tzv.rakovinových domoch, v ktorých dochádzalo k mimoriadne častým úmrtiam na toto zhubné ochorenie následkom unikania radónu.
V mnohých európskych krajinách si ľudia predtým, ako si kúpia dom, dajú zistiť, či nestojí v dosahu nebezpečného vyžarovania. Najväčšie nebezpečenstvo číha zo strany podzemných vodných žíl, prirodzených energetických línií(siete Curryho línií)a tzv. Hartmanovej siete. Body, v ktorých sa línie týchto sietí križujú, škodia zdraviu.
Jav sa rozvíja postupne. Človek, ktorý trávi dlhší čas na takomto mieste, môže mať najskôr zvýšený tlak, alebo jeho telesná aktivita klesá, je menej odolný proti baktériám a vírusom... Osoba, ktorá trávi dlhší čas pod vplyvom negatívnej zóny, trpí nespavosťou, pretože jej organizmus sa nachádza v stave ustavičného alarmu.

Osobitne citlivý na tento druh porúch je mozog a v ňom epifýza, produkujúca veľa psychoaktívnych substancií(melatonín, sérotonín). Nedostatok melatonínu spôsobuje poruchy spánku, ťažkosti s pamäťou, depresie, rýchle starnutie, a dokonca vznik nádorov. Človek je náchylnejší na infekcie, chrípku a prechladnutie. Agentúra na ochranu prostredia USA v roku1990 po 15-ročných výskumoch zistila, že existuje súvislosť medzi dlhším pôsobením nerušeného magnetického poľa a leukémiou a iným nádorovými ochoreniami. Treba dodať, že k rovnakým výsledkom už pred tridsiatimi rokmi dospeli olomouckí výskumníci v bývalom Československu.
Pôsobenie vodných žíl vyvoláva reumatizmus a artrózu. Je zaujímavé, že sa dokáže odraziť aj na štruktúre budovy :steny a žiarovky môžu pukať, sadra vlhnúť bez zjavnej príčiny. Stáva sa však aj to, že obchody a úrady na takomto mieste neprosperujú, majú vysokú chorobnosť pracovníkov. Škodlivý efekt pôsobenia magnetického poľa sa často prejaví až po desaťročiach, ba dokonca až v nasledujúcich generáciách. Je však zaujímavé, že niektorým organizmom pobyt v genopatogénnej zóne pomáha. Mačky, včely, mravce, baktérie, parazity sa tam cítia ako v raji. Naopak, psy, kone, kravy, svine, sliepky a vtáky tieto zóny neznášajú. Ale ani jabloniam, hruškám, orechom, slivkám či ríbezliam sa na postihnutom mieste nebude dariť. Čerešniam, nektarinkám, broskyniam, čiernej baze, imelu, jedličke, dubu –áno.
Znamená to, že stačí pozorovať domáce zvieratá :keď vpustíme do nového domu psa, tam, kde si ľahne, je vhodné miesto na posteľ. Miestu, kde sa udomácni mačka, sa treba vyhýbať.
Predovšetkým by sme si mali preveriť miesto, kde trávime najviac času :posteľ, obľúbené kreslo, kuchyňu, pracovný stôl...Podľa čoho však spoznáme, že stoja na nevhodnom mieste? Najlepšie je využiť služby spoľahlivého prútikára. Existujú aj lekárske pracoviská(aj u nás), kde vám nevhodné zóny v byte označia aj v pláne bytu. Tieto služby využíva aj armáda :americké námorníctvo touto metódou objavilo tunely Vietkongu...Účinnosť týchto metód si overili aj bádatelia z mníchovskej univerzity. Pokus spočíval v hľadaní podzemných zásob pitnej vody. Úspech prútikárov bol prekvapujúci. Napríklad v Srí Lanke, kde sú geologické podmienky veľmi ťažké, sa pri vŕtaní691studní riadili len prútikármi(boli úspešní v96percentách prípadov!). Geohydrológom nájdenie vody zabralo dva mesiace a ich presnosť bola len21-percentná. Prútikári túto úlohu oveľa úspešnejšie zvládli za pár hodín. Táto skúsenosť viedla nemeckú vládu k tomu, že zaplatila100prútikárov, aby v južnej Indii našli pitnú vodu.
Početné výskumy nebezpečného zemského žiarenia jednoznačne dokázali, že patologické zmeny sa objavujú už v krátkom čase. Rakúski vedci v roku1989okrem iného dokázali, že zmeny hladiny zinku a vápnika nastávajú už po desiatich minútach pobytu v nebezpečnej zóne. Nečudo, že čoraz viac vedcov venuje tejto problematike pozornosť.