HOROSKOPY

Podrobné horoskopy a popis znamení. Šokujúco presne. Vedeli ste že máme v podstate až 36 znamení ?

BARAN

Baran je znamenie
- mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
- ohnivé: nadšené, aktívne, energické, vitálne, cholerické.
- základné: ambiciózne, cieľavedomé.
- vládnúca planéta Mars: bojovnosť, odvaha, schopnosť presadiť sa, v padlej podobne agresivita.
Baran predstavuje teda vlastnosti ako je činorodosť, iniciatíva, schopnosť ísť za svojím cieľom energicky, vodcovské kvality, bojovnosť, negatívne hnev, neschopnosť sa pokoriť. Ak je v tomto znamení Slnko, kde je povýšené (posilnené), toto postavenie zvyšuje vitalitu a sebavedomie. Ak Mesiac, môžu sa prejaviť ohnivé, energické nálady. Ascendent v Baranovi bude poukazovať na človeka, ktorý navonok pôsobí sebavedomo, je energický, má rýchle pohyby a do vecí sa vrhá z nadšením.

1.dekáda 21.3-28.3

Baran ovplyvnený rybou

Znamenie barana je ohnivé, impulzívne, bojové, nie náhodou je prvé medzi všetkými znameniami, jeho poslaním je ísť hlavou proti múru, je bojovníkom ktorý bojuje. Jeho vládnucou planétou je Mars Boh vojny. Tieto vlastnosti patria baranovi - rybe skultivovanej Neptúnom, ktorý vládne znameniu rýb. Barani narodení v týchto prvých dňoch znamenia mávajú niektoré vlastnosti rýb, bývajú uzavretejší, niekedy majú radi samotu sú súcitní

2. dekáda 29.3 – 12.4

Typický Baran

 Vlastnosti tohto ohnivého a bojového znamenia majú títo barani akoby umocnené a to v pozitívnom i negatívnom smere, ide o ctižiadostivých a zdravých jedincov, ktorí vedia konať tvrdo a hovoriť aj nepríjemnú pravdu do očí, ale na ich slová sa môžete spoľahnúť, sú nesmierne odvážni a vytrvalí

 3. dekáda 13.4 -19-4

 Baran s vlastnosťami Býka

Ak sa barani narodili v niektorom z týchto dní, bývajú vlastnosti tohto ohnivého a bojovného znamenia ovplyvnené niektorými znakmi nasledujúceho znamenia Býka. Najmä u žien sa výrazne prejavujú ženské vlastnosti, hlavne zvýšená zmyselnosť , vo všeobecnosti sa títo jedinci viac usilujú o svoje hmotné zabezpečenie a zmyslové pôžitky ako barani predchádzajúcich dvoch dekád

BÝK

Býk je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-zemské: praktické, zamerané na konkrétne, hmatateľné veci, melancholické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúca planéta Venuša: schopnosť užívať si, radovať sa, vytvárať pohodu v padlej podobe zvádza k lenivosti a pôžitkárstvu.
Býk ako pevné a zemské znamenie dokáže nahromadiť a udržiavať majetok, je húževnaté. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom pozornosti sa môže stať hmotné zabezpečenie, ak Mesiac, tak dáva určitú citovú stabilitu, schopnosť uvolniť sa, ak ascendent tak navonok môže pôsobiť človek pokojne, stabilne, dať vytrvalosť, telesne môže ísť o sklon k nadváhe.

1.dekáda 20.4-27.4

Býk ovplyvnený baranom

 Býk je prvým znamením zemského živlu, jeho prednosťou je reálny úsudok, zmysel pre krásu. Má rád pohodlie, príjemný pôžitok a zážitok. Prvá dekáda tohto znamenia je vo väčšej či menšej miere ovplyvnená predchádzajúcim znamením barana- dáva teda týmto býkom predovšetkým väčšiu schopnosť presadiť sa a konkurovať

2. dekáda

Typický býk  28.4-12.5

Jeho prednosťami sú reálny úsudok ,zmysel pre krásu, má rád pohodlie príjemný pôžitok a zážitok. Typické vlastnosti Býka dobré aj zlé, sú u týchto ľudí zastúpené viac, než u iných býkov ovplyvnených ešte temperamentným a ctižiadostivým znamením barana, či v poslednej dekáde komunikatívnymi a spoločenskými blížencami

3. dekáda 13.5-20.5

 Býk ovplyvnený blížencami

Jeho prednosťou je reálny úsudok, zmysel pre krásu, má rád pohodlie príjemný zážitok a pôžitok. Blíženci ktorí narodených v poslednej dekáde znamenia do určitej miery ovplyvňujú, dávajú týmto býkom bystrejší intelekt, sú viac spoločenskí, komunikatívni, bývajú vtipní a obľúbení

BLÍŽENCI

-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-vzdušné: rozumové, sociálne, ľahké, sangvinické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúca planéta Merkúr: dobré komunikačné schopnosti, záujem o literatúru, nervozita.
Blíženec predstavuje teda vlastnosti ako myšlienková, sociálna prispôsobivosť, pohyblivosť, dobré komunikačné schopnosti, bystrosť. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom pozornosti sa môže stať komunikácia, vzťahy, kontakty, alebo literatúra, cestovanie. Ak Mesiac, tak môžno očakávať komunikačné nálady, nekonečné rozhovory, ak ascendent, tak navonok môže tento človek pôsobiť, živo, diplomaticky, komunikatívne, telo by malo byť skôr štíhle.

1. dekáda 21.5-28.5

 Blíženci ovplyvnení býkom

 Sú prvým znamením vzdušného živlu, ich prednosťou je inteligencia ,bystrosť a túžba po ustavičných zmenách. Blíženci narodený v prvej dekáde sú do určitej miery pod vplyvom býka, to z nich robí pokojnejšieho a trpezlivejšieho človeka ako typický Blíženci bývajú

2. dekáda 29.5-13.6

Typický Blíženci

 Ich prednosťou sú inteligencia, bystrosť, túžba po neustálych zmenách a mnohostranný talent. Ľudia narodení v druhej dekáde riešia svoje problémy väčšinou s humorom alebo so zdanlivým nadhľadom, čo môže na ich okolie robiť dojem že sú povrchní a bezcitní, hoci to tak v skutočnosti nie je

3. dekáda 14.6-21-6

Blíženci ovplyvnení rakom

 Ľudia narodení v 3. dekáde sa vyznačujú najmä bystrým duchom a mnohostranným talentom, bývajú citovejší a viac lipnú na rodinnom kozube ako ostatní blíženci

RAK

Rak je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-vodné: citové, tajné, intuitívne, vnímavé, flegmatické.
-základné: ambiciózne, cieľavedomé.
-vládnúca planéta Mesiac: starostlivosť, vnímavosť, neha, bohatá predstavivosť, ovplyvniteľnosť.
Rak predstavuje vlastnosti ako je schopnosť načúvať, starať sa o niekoho, snívať, vnímať, skrytú, nepriamu cieľavedomosť. Ak je v Rakovi Slnko, tak pre tohto človeka bude pravdepodobne dôležitá rodina, mať miesto kde sa môže utiahnuť a cítiť bezpečie, dobrý spánok a jedlo. Ak Mesiac, prejaviť by sa mali čisté vlastnosti Raka, pretože v tomto znamení je Mesiac doma, teda neha, starostlivosť, vnímavosť, uvoľnenosť. Ak je Rak na ascedente, tak navonok môže tento človek pôsobiť zasnene, placho, zženštilo.

1.dekáda 22.6 -29.6

 Rak ovplyvnený blížencami

 Býva uzavretý a citlivý potrebuje domov a rodinné zázemie ako svoje útočisko. Ľudia narodení prvej dekáde sú viac spoločenskí a komunikatívni vďaka vplyvu blížencov

2.dekáda 30.6-13.7

Typický rak

 Typickí raci sú uzavretí, plachí , veľmi citovo založení ,značne zdržanliví až nesmelí, hoci bývajú pracovití ,bystrí, inteligentní -nedokážu svoje prednosti presadiť tak ako iné znamenia. Lipnú na domove a celý život je pod vplyvom romantických snov a ideálov

3. dekáda 14.7-22.7

Rak ovplyvnený levom

Raci narodení v tejto dekáde sú citovo založení, romantickí a lipnú na domove. Nasledujúce znamenie leva im však dodáva väčšie sebavedomie a družnosť ako mávajú typickí raci . Sú aj viac hrdí a občas trochu panovační, najmä čo sa týka domácich a rodinných záležitostí

LEV

Lev je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-ohnivé: nadšené, aktívne, energické, vitálne, cholerické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúca planéta je Slnko: silné sebavedomie, charizma, organizačné vlohy, dôstojnosť prípadne pýcha.
Lev predstavuje vlastnosti ako je vytrvalá aktivita, vytrvalé nadšenie, priamosť. Má zdroje vitality, nadšenia a radosti. Ak je v Levovi Slnko, ktoré je v tomto znamení doma, tak možno očakávať čisté vlastnosti Leva, teda dobrú vitalitu a silné sebavedomie, úprimnosť, charizmu. Ak Mesiac, nálada by mala byť väčšinou optimistická a možno očakávať úprimnosť, hravosť. Ak je v tomto znamení ascendent, tak vystupovanie by malo byť vznešené, priame, sebavedomé, vzhľad charizmatický. Výrazný môže byť hrudník, široká tvár, veľké očí a bohaté vlasy.

1.dekáda 23.7-30.7

 Lev ovplyvnený rakom

Lev dodáva ľuďom zdravé sebavedomie, životný optimizmus, priateľskú a veľkorysú povahu. Vplyv raka u narodených v prvej dekáde tohto znamenia prináša levom väčšiu romantickosť, niekedy citovú rozkolísanosť a najmä väčšiu potrebu rodiny a harmonického domova ako majú ostatné levy

 2.dekáda 31.7-13.8

Typický Lev

Lev dáva ľuďom ktorí sa v tomto znamení narodili prirodzenú autoritu, zdravé sebavedomie, schopnosť zvládnuť a ovládať druhých, vyznačujú sa veľkou hrdosťou vysokými morálnymi a pracovnými kvalitami, priamosťou a otvorenosťou, sú to veľmi priateľskí a spoločenskí ľudia

3. dekáda 14.8-22.8

 Lev ovplyvnený pannou

Ľudia narodení v tomto znamení sú čestní, hrdí, sebavedomí, medzi priateľmi aj v rodine bývajú obľúbení pre svoj optimizmus, zmysel pre spravodlivosť a priateľskosť. Nasledujúce znamenie panny dáva ľuďom ktorí sa narodili v 3. dekáde leva väčšie sklony ku kritike a väčšiu odmeranosť. Lev - panna býva poriadkumilovnejší ako ostatné levy najmä ako tí praví

PANNA

Panna je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-zemské: praktické, zamerané na konkrétne, hmatateľné veci, melancholické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúca planéta je Merkúr: analytické a komunikačné schopnosti, zručnosť, kritika.
Panna predstavuje vlastnosti ako je analytické myslenie, cit pre detail a poriadok, schopnosť slúžiť, podriadiť sa. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom záujmu bude pravdepodobne práca, prípadne zdravie, konkrétne detaily. Mesiac v tomto znamení sa môže prejaviť schopnosťou vnímať detaily, alebo duševným odstupom. Ak je Panna na ascendente, tak navonok sa môže tento človek javiť s odstupom, kriticky, ale s citom pre poriadok a detail. Telo by malo byť skôr štíhle.

1.dekáda 23.8-29.8

Panna s vlastnosťami leva

Panny sú ľudia veľmi kritickí, inteligentní a prakticky pre svoje šťastie potrebujú v zamestnaní aj doma poriadok a systematickosť, títo ľudia sú poznamenaní kolísavosťou základných znakov. Panny teda nebývajú také pedantné ako ostatné Panny a pretože majú leviu toleranciu, nevystavujú svoje okolie až takej kritike

2.dekáda 30.8-12.9

Typická panna

Títo ľudia mávajú veľký zmysel pre poriadok a systematickosť, vedia sa dobre sústrediť a bývajú prísni a kritickí nielen k sebe,

 ale aj k svojmu okoliu, svoje city sa snažia korigovať rozumom sú opatrní a konzervatívni

 3. dekáda 13.9-21-9

 Panna ovplyvnená váhami

Títo ľudia nebývajú natoľko kritickí ako panny narodené v prvých dvoch dekádach, inklinujú k harmónii, potrpia si na dobré vystupovanie a radi sa obliekajú vkusne a podľa módy. Nie sú takí sebaistí ako ostatné panny, zato však mávajú väčší umelecký talent alebo aspoň vzťah k umeniu

VÁHY

Váhy je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-vzdušné: rozumové, sociálne, ľahké, sangvinické.
-základné: ambiciózne, cieľavedomé.
-vládnúca planéta je Venuša: zmysel pre krásu, lásku a harmóniu, spokojnosť, plytkosť.
Váhy predstavujú vlastnosti ako diplomatická cieľavedomosť, zmysel pre rovnováhu, harmóniu a krásu. Ak je vo Váhach Slnko, tak vzťahy budú pravdepodobne pre tohto človeka veľmi dôležité. Ak Mesiac, tak možno rátať s vnútornou potrebou rovnováhy, romantickými náladami. Ak ascendent, tak navonok môže tento človek pôsobiť príjemne, elegantne, diplomaticky.

1.dekáda 22.9-29.9

Váhy ovplyvnené pannou

 Ľudia narodení v tomto znamení bývajú rozvážni, harmonickí, priateľskí a nekonfliktní, každý krok starostlivo zvažujú, sú šarmantní, vkusní, nemajú radi hlučné a vulgárne vystupovanie. Panna im dodáva väčšiu kritickosť voči sebe aj k okoliu a zvýšenú schopnosť koncentrácie, lepšiu manuálnu šikovnosť ako majú ostatné váhy, ktoré inklinujú skôr k umeleckému a poetickému vyjadreniu ako k praktickosti

2. dekáda 30.9 – 13.10

Typické váhy

 Ľudia narodení v tomto znamení sú rozvážni , harmonickí, nekonfliktní , majú uhladené príjemné vystupovanie, šarm a veľkú charizmu sú vkusní, majú umelecké nadanie, bývajú veľmi inteligentní, šikovní a v osobnom kontakte príjemní. Muži sú elegantní a ženy okúzľujúce, majú aj značný zmysel pre humor a sú tolerantní k chybám druhých

3. dekáda 14.10-22.10

Váhy ovplyvnené škorpiónom

Títo ľudia sú síce rozvážni , priateľskí a prívetiví ako to pri váhach spravidla býva, no pokiaľ sa s niekým znepriatelia dokážu byť veľmi prísni a krutí, počas konfliktu a polemík ľahšie prejdú do irónie a do arogantného správania sa. Ako váhy predošlých dvoch dekád bývajú tiež obdarení intuíciou a vnímavosťou

ŠKORPIÓN

Škorpión je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-vodné: citové, tajné, intuitívne, vnímavé, flegmatické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúce planéty sú Mars a Pluto: bojovnosť, vášeň, prenikanie pod povrch, hnev, ostrosť.
Škorpión predstavuje vlastnosti ako je intenzívne cítenie, schopnosť prenikať do tajomstiev, tajnostkárstvo, terapeutické vlohy. Ak je v tomto znamení Slnko, možno očakávať, že vo svojej podstate bude tento človek vášnivý so záujmom o tajné veci. Ak Mesiac, môžu sa prejaviť výkyvy nálad, intenzívne emócie. Škorpión na ascendente sa môže prejaviť tak, že tento človek bude navonok pôsobiť tajomne, podozrievavo, ostro, až nebezpečne.

1.dekáda 23.10-29.10

Škorpión ovplyvnený váhami

Ľudia narodení v znamení škorpióna sú veľmi bystrí, majú vynikajúcu pamäť, vyznačujú sa originalitou a veľkou fantáziou , bývajú láskaví a pozorní k tým ktorých milujú, ale tvrdí a krutí k tým ktorých nenávidia. Váhy dávajú ľuďom narodeným v prvej dekáde znamenia väčšiu toleranciu a túžbu po harmónii a priateľstve, dokážu lepšie ovládať svoje vášne a zúrivosť ako typickí škorpióni

2. dekáda 30.10-13.11

Typický škorpión

Títo škorpióni sú obdarení veľkou intuíciou , fantáziou a jasnozrivosťou. Priťahuje ich všetko tajomné či záhadné a majú nielen bystré myslenie, ale aj výbornú pamäť, skvelý úsudok a vysokú inteligenciu. Bývajú však zároveň veľmi tvrdošijní, žiarliví a popudliví. Sú nevyspytateľní a ich reakcie je možné len ťažko odhadnúť. Pokiaľ milujú, tak vášnivo, ale ešte vášnivejšie dokážu nenávidieť

 3. dekáda 14.11-22.11

 Škorpión ovplyvnený strelcom

Ľudia narodení v tejto dekáde sú obdarení veľkou intuíciou a fantáziou, priťahuje ich všetko tajomné a záhadné, majú výbornú pamäť skvelý úsudok a vysokú inteligenciu, nasledujúce znamenie strelca im však dodáva väčší optimizmus a ústretovejší vzťah, k ľuďom nebývajú takí ironickí a uštipační

STRELEC

Strelec je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-ohnivé: nadšené, aktívne, energické, vitálne, cholerické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúca planéta je Jupiter: optimizmus, viera, múdrosť, preháňanie.
Strelec predstavuje vlastnosti ako všestranné nadšenie, všestranná činorodosť, viera, optimizmus. Ak je v tomto znamení Slnko, tak stredobodom pozornosti sa môže stať rozširovanie obzorov buď skrz štúdium, cestovanie, alebo filozofiu, náboženstvo. Ak je v tomto znamení Mesiac, možno očakávať nadšené, objaviteľské nálady, vnútornú potrebu pohybu. Ak ascendent, tak navonok sa môže tento človek javiť optimistický, nadšený, všestranný.

1.dekáda 23.11-29.11

Strelec ovplyvnený škorpiónom

Ľudia narodení v tomto znamení bývajú veľmi priateľskí, spoločenskí a optimistickí, majú veľký zmysel pre spravodlivosť a pravdu, niekedy môžu byť dokonca netaktní. Život berú väčšinou z tej lepšej stránky a nerobia asi príliš ťažkú hlavu z neúspechov a problémov. Predchádzajúce znamenie škorpióna dáva týmto ľuďom väčšiu bojovnosť, tvrdohlavosť a niekedy aj zlomyseľnosť

2. dekáda  30.11-13.12

Typický strelec

Skalní strelci sú nositeľmi šťastia a symbolom spravodlivosti, sú optimistickí a veselí, spoločenskí, priateľskí, výborní a vtipní spoločníci. Bývajú veľmi úprimní a pravdovravní, niekedy aj za cenu netaktnosti, veľa hovoria ale bývajú spoľahliví, ich slabou stránkou sú niekedy búrlivé prejavy až výbuchy emócií

 3. Dekáda 14.12 -21.12

Strelec s vlastnosťami Kozorožca

 Býva obdarený optimizmom a elánom je spoločenský a spoľahlivý na rozdiel od typických strelcov je vraj pokojnejší, triezvejší ale aj ctižiadostivejší a zodpovednejší, má svedomitejší prístup nielen k práci ale aj k rodine a má veľký zmysel pre plánovanie Nedokáže toľko mrhať časom ako ostatní strelci

KOZOROŽEC

Kozorožec je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-zemské: praktické, zamerané na konkrétne, hmatateľné veci, flegmatické.
-základné: ambiciózne, cieľavedomé.
-vládnúca planéta je Saturn: vážnosť, zodpovednosť, vytrvalosť, uzavretosť, melanchólia.
Kozorožec predstavuje vlastnosti ako vytrvalá cieľavedomosť, túžba po presadení sa, schopnosť obmedziť sa, disciplína. Ak je v tomto znamení Slnko, tak pozornosť sa obracia na kariéru, povolanie a prácu. Mesiac v tomto znamení sa môže prejaviť ťaživými, melancholickými náladami, kontrolou emócií, hĺbkou duše. Ak je Kozorožec na ascendente, tak človek bude pravdepodobne navonok pôsobiť vážne, seriózne, alebo uzavreto.

 1. dekáda 22.12-29.12

 Kozorožec ovplyvnený strelcom

Ľudia narodení v tomto znamení patria k pokojným, vyrovnaným , trpezlivým a ctižiadostivým ľuďom. Bývajú zdržanliví, dokážu sa výborne sústrediť, sú svedomití v práci a starostliví v rodine, niekedy sú však priveľmi kritickí a nároční k svojmu okoliu. Predchádzajúce znamenie strelca im dáva väčší optimizmus a uvoľnenosť je s nimi väčšia psina ako s ostatnými kozorožcami

2.dekáda  30.12-13.1

Typický kozorožec

 Býva ctižiadostivý, trpezlivý, vytrvalý a pokojný dokáže vynaložiť všetko úsilie na svoju prácu, alebo na dosiahnutie cieľa, celú svoju činnosť a život berie veľmi svedomito a vážne. Je presný , disciplinovaný, zdržanlivý veľmi dbá na to, aby čo najviac využil každú chvíľku svojho života na niečo užitočné. Býva tiež mlčanlivý a dokáže sa výborne sústrediť. Jeho problémom najmä v medziľudských vzťahoch je občas veľká kritickosť a náročnosť

3. dekáda 14.1-20.1

 Kozorožec s vlastnosťami Vodnára

Je tak ako ostatní Kozorožci trpezlivý, svedomitý a ctižiadostivý. Má veľký zmysel pre poriadok a povinnosti, nezľakne sa žiadnych prekážok a za svojím cieľom dokáže vytrvalo a húževnato postupovať aj cez prekážky. Býva spoľahlivý a zdržanlivý, je však ovplyvnený niektorými vlastnosťami Vodnára, najčastejšie sa tento vplyv prejaví tým, že je nepokojnejší a má väčší zmysel pre originalitu, zatiaľ čo typický Kozorožec lipne na tom čo už je zavedené

 

VODNÁR

Vodnár je znamenie
-mužské: dominantné, chce vládnuť, rozhodovať, určovať.
-vzdušné: rozumové, sociálne, ľahké, sangvinické.
-pevné: vytrvalé, stabilné, húževnaté alebo až tvrdohlavé, neústupné.
-vládnúce planéty sú Saturn a Urán: originalita, nezávislosť, ohraničenie, revolučnosť.
Vodnár predstavuje vlastnosti ako je schopnosť nahromadiť vedomosti, dať dohromady ľudí, byť nezávislý, originálny. k je v tomto znamení Slnko, tak stredobod pozornosti môžu byť priatelia a bohatstvo myšlienok, informácií. Ak Mesiac, môžu sa prejaviť náhle zmeny nálad, až uletenosť. Ak je na ascendente, tak navonok by mal tento človek pôsobiť sociálne, byť schopný dať dohromady ľudí.

1. dekáda 21.1-29.1

 Vodnár ovplyvnený kozorožcom

Býva rozháraná duša, je totiž pod vplyvom úplne rozličných planét, jedna mu dáva vytrvalosť a stálosť, druhá naopak nepokoj a popudlivosť. Ľudia narodení v tejto dekáde sú ešte pod vplyvom kozorožca, teda patria medzi pokojných vyrovnaných a svedomitých vodnárov. Majú v hlave plno neuveriteľných nápadov, ale na rozdiel od typických Vodnárov, ktorí sa väčšinou uspokoja len si ich vymýšľaním, osoby narodené v prvej dekáde sa snažia o zrealizovanie svojich predstáv, veľakrát sa im to vďaka vplyvu ctižiadostivého a neúnavného kozorožca skutočne podarí

2. dekáda 30.1-11.2

Typický Vodnár

Ľudí v tomto znamení ovplyvňujú dve planéty to z nich robí osoby s rozháranou dušou, na jednej strane bývajú pokojní, vyrovnaní, sústredení a vytrvalí, na druhej strane sú popudliví, nepokojní, originálni a plný fantastických nápadov, mávajú pevnú vôľu , dokážu ísť dlho za svojím cieľom a potom sa náhle úplnou malichernosťou dajú odradiť

3. dekáda 12.2-18.2

 Vodnár ovplyvnený rybami

 Ľudia narodení v poslednej dekáde tohto znamenia sú obdarení veľkou fantáziou, majú v hlave plno nápadov a sú originálni, bývajú trochu nevyspytateľní, usilujú sa o niečo čoho sa potom rýchlo a ľahko vzdávajú, ich duša je v ustavičnom nepokoji ,milujú prírodu, nasledujúce znamení rýb im dáva väčšiu romantickosť ako majú ostatní vodnári a zvýšenú vnímavosť

RYBY

Ryby je znamenie
-ženské: schopnosť prijímať, načúvať, vyčkávať.
-vodné: citové, tajné, intuitívne, vnímavé, flegmatické.
-pohyblivé: prispôsobivé, všestranné, s bohatým vnútorným životom.
-vládnúce planéty sú Jupiter a Neptún: dobro, súcit, snivosť, intuícia, chaos, strata identity.
Ryby predstavujú vlastnosti ako je citová prispôsobivosť, súcit, snivosť. Ak je v tomto znamení Slnko, tak môže byť tento človek vedomý v snovej rovine, súcitný, ochotný pomáhať. Ak Mesiac, tak sa môže prejaviť súcitná starostlivosť, citlivosť, mediálne sklony. Ak ascendent, tak môže tento človek pôsobiť navonok zasnene, ako z iného sveta, súcitne.

1.dekáda 19.2-26.2

 Ryby ovplyvnené vodnárom

 Ľudia narodení v tomto znamení sú vystavení vplyvu dvoch planét, ktoré im dávajú na jednej strane zmysel pre spravodlivosť a lásku k ľuďom a na druhej strane obrovskú fantáziu predstavivosť až precitlivelosť a snivosť. Títo ľudia bývajú veľmi plachí a majú zábrany, alebo problémy v styku s ostatnými. Predchádzajúce znamenie Vodnára im dáva väčšiu túžbu po sebarealizácii ustavičných zmenách a hlavne originalitu. Svoje úžasné nápady však ťažko presadzujú. Bráni im v tom veľká skromnosť alebo neschopnosť múdro a diplomaticky zaobchádzať s ľuďmi

2. dekáda

Typické ryby  27.2-12.3

Na jednej strane sú statoční, spravodliví, dobrosrdeční a na druhej strane precitlivelí, sniví, majú veľkú fantáziu až prehnanú vnímavosť, zvyknú byť veľmi plachí, uzavretí, mávajú zábrany v styku s ľuďmi. V neskoršom veku to niektorí využívajú vo svoj prospech hrajú sa na plachých a bezmocných aby vo svojom okolí vzbudzovali súcit a túžbu ochraňovať ich. Inak bývajú vďaka veľkej schopnosti vcítiť sa dobrými umelcami, sú súcitní, chápaví a vľúdni

3. dekáda 14.3-20.3

Ryby ovplyvnené baranom

Tieto ryby sú tak ako ostatné veľmi citlivé, snivé, romantické, majú zmysel pre spravodlivosť silné sociálne cítenie a sú ochotní pomáhať druhým. Majú tiež veľkú fantáziu a umelecké sklony, nasledujúce znamenie barana dáva týmto rybám väčšiu schopnosť presadiť sa , títo ľudia nie sú takí pasívni ako typické ryby, bývajú aj oveľa ctižiadostivejší a dravší

Objednajte si podrobný astrologicko numerologický horoskop seba, partnera alebo deti na 3 roky , teraz len za 48 Eur, alebo horoskop vzťahu s vyše 90 % presnosťou, len  za 39 Eur, mailom na jozefzmi@gmail.com