astrologia

Astrológia je zložitá veda . A môže niečo prezradiť keď ju nechcem roky študovať ? Áno, môže nám veľa prezradiť vďaka tomu, že hlavne planéty sú spojené s dňami v týždni.

Toto tajomstvo nám dokáže dať veľa informácií.

 A to nie je všetko čo Vám toto spojenie prezradí. Prezradí Vám aký rok budete mať do ďalších narodenín podľa dňa NARODENÍN a aj to ako sa vám bude dariť v škole, práci, či manželstve a to podľa toho aký rok mate keď prácu či manželstvo začnete.

 

Napr. Ak ste sa narodili

 

V NEDEĽU je Vašou vládnúcou planétou SLNKO a vy ste tvorivý človek, ktorí sa ma v priemere lepšie ako ostatní (samozrejme aj podľa ostatných danosti ako je živ. číslo či meno atď- )

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v NEDEĽU

PRÁCU-ŠKOLU- bude mať dobrý priebeh ak budete uplatňovať svoje nápady a tvorivosť a pozitívny prístup

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh hlavne ak ste tvorivo a umeleckí založení

 

Ak ste sa narodili

V PONDELOK je Vašou vládnúcou planétou MESIAC a vy ste citlivý a rodinne založený človek s dobrou intuíciou a dokážete prežívať silné emócie

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v PONDELOK

PRÁCU-ŠKOLU bude mať dobrý priebeh ak budete ku kolegom milý ako by boli vaša rodina

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh ak budete plniť svoje manž. povinnosti a udržíte svoje emócie pod kontrolou

 

Ak ste sa narodili

V UTOROK je Vašou vládnúcou planétou MARS a vy ste energický až agresívny človek, ktorý ľahko vybuchne

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v UTOROK

PRÁCU-ŠKOLU bude mať dobrý priebeh len ak budete vo všetkom rýchli veľmi aktívni a športovať

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh ak budete veľmi aktívni a zamestnaní činnosťou či športom ináč hrozia stále konflikty a boje

 

Ak ste sa narodili

V STREDU je Vašou vládnúcou planétou MERKUR a vy ste priateľský a komunikatívny človek

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v STREDU

PRÁCU-ŠKOLU bude mať dobrý priebeh ak budete stále dokazovať že ste spoľahliví a poznáte najnovšie novinky a informácie, ináč rýchlo skončíte, s veľkou kariérou nerátajte.

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh len keď ste prívrženci voľného vzťahu, ináč sa skoro rozpadne

 

Ak ste sa narodili v ŠTVRTOK

V ŠTVRTOK je Vašou vládnúcou planétou JUPITER a vy ste spoločenský, radi cestujete , dokážete bojovať za kariéru a mávate šťastie pri dôležitých rozhodnutiach.

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v ŠTVRTOK

PRÁCU-ŠKOLU bude mať dobrý priebeh ak chcete postupovať v kariére , budete sa zučastňovať veľkých podujatí a veľa sa vzdelávať

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh ak sa budete navštevovať veľa spoločenských podujatí, vzdelávať a spolupracovať aj na svojích karierach

 

Ak ste sa narodili v PIATOK

V PIATOK je Vašou vládnúcou planétou VENUŠA a vy ste príťažlivý človek , väčšinou mate aj dobré mater. Podmienky a vzťahy, láska hra dôležitú úlohu vo vašom živote

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v PIATOK

PRÁCU-ŠKOLU bude mať dobrý priebeh ak si chcete užívať a mať dobrý prijem bez boja o kariéru

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh ak mu bude vládnuť priateľstvo, dobra materiálna úroveň a príťažlivosť bez veľkej ..lásky,,

 

Ak ste sa narodili v SOBOTU

V SOBOTU je Vašou vládnúcou planétou SATURN a vy ste spoľahlivý, okolnosťami zocelený človek, ktorý dokáže tvrdo pracovať no ste menej uvoľnený pri zábave

 

Ak ste začali v roku keď ste mali narodeniny v SOBOTU

PRÁCU-ŠKOLU bude mať dobrý priebeh len ak budete tvrdo na sebe pracovať a vytrvalo prekonávať prekážky

 

MANŽELSTVO- bude mať dobrý priebeh len ak ho zoberiete ako svoju povinnosť, a budete niesť všetky povinnosti a prekážky s pochopením


 

Astrológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý hľadá vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a aktuálnymi, minulými či budúcimi dejmi na určitom mieste povrchu Zeme. Najčastejšie sa zaoberá určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí alebo celých národov.Astrológovia opisujú astrológiu ako vedu s presnými pravidlami. Astronómovia zväčša astrológiu nepovažujú za vedu, ale za pseudovedu (pozri Barnumov efekt). Väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop. V skreslenej forme - ako predpovedanie budúcnosti osôb, ktoré sa narodili v jednom z dvanástich znamení - je astrológia populárna dodnes.

Dejiny
Vznikla v staroveku a stala sa súčasťou astronómie najmä v Oriente (pozri Sumerská astronómia). Pri zbližovaní kultúr sa postupne vypracovali celé sústavy dobrých a zlých vplyvov hviezd v závislosti od ich postavenia k horizontu, Slnku a Mesiacu. Za mimoriadne dôležité hviezdy sa pokladali planéty. Podľa siedmich pohyblivých svetiel (Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn) každý Mesiac i planéty (ekliptika), tvorilo 12 rovnakých častí – 12 súhvezdí zvieratníka (Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár a Ryby). Planéty a súhvezdia mali svoje charakteristiky, odvodené predovšetkým od ich názvov. Nesmierna rozmanitosť kombinácií jednotlivých planét v týchto súhvezdiach aj vzájomné polohy planét medzi sebou dávali bohatý výber kombinácií dobrých a zlých vplyvov. Predpoveď odvodená z polohy nebeských telies, najmä v čase narodenia človeka (alebo v iných významných okamihoch života), vzťahujúca sa na jeho budúce rozhodnutia a situácie sa nazývala horoskop, v súčasnosti kozmogram. Určovanie polohy hviezd, najmä v minulosti alebo v budúcnosti, bola náročná vedecká práca, preto učenci, ktorý sa týmto problémom zaoberali, mali veľkú autoritu. Na základe pribúdajúcich skúseností z pozorovaní polôh hviezd v čase historických udalostí prispôsoboval sa i systém predpovedí. Keďže však pohroma pre jeden národ znamenala víťazstvo pre iný, nikdy sa nedosiahla úplná jednotnosť výkladu polôh hviezd.
Súčasnosť
V súčasnosti sa vyskytujú pokusy presvedčiť verejnosť o tom, že astrológia je veda. Autori nových kníh o astrológii píšu o vplyve slnečného žiarenia na človeka, o vplyve fáz Mesiaca na živočíchy, o kozmickom žiarení, o ultrafialových lúčoch, o gravitačných efektoch pri zmene polôh planét, o magnetických poruchách vznikajúcich vplyvom slnečných erupcií, o ionizácii atmosféry a biologických rytmoch. Astrologické predpovede sa však nerobia na základe skúmania toku žiarenia z vesmíru, slnečnej aktivity, záznamov magnetických porúch a gravitačného pôsobenia planét v rôznych konšteláciách, ale v podstate rovnako ako pred tisícročiami, a to z tradovaných formuliek označujúcich polohy planét v určitých súhvezdiach za zlé, v iných za dobré alebo opozíciu dvoch planét za zlú, konjunkciu za dobrú apod. Niektorí súčasní astrológovia preberajú staré skúsenosti bez ohľadu na to, že situácia na oblohe sa v priebehu tisícročí zmenila. Vstup Slnka do dvanástich znamení (súhvezdí zvieratníka) počítajú rovnakým spôsobom ako pred 2 000 r, hoci Slnko je v porovnaní s vtedajšou polohou v jarnom slnovrate o 30° ďalej. Pre astrológa je 21. marca Slnko v znamení Barana, na základe toho robí predpoveď, hoci v skutočnosti je Slnko 21. marca v súhvezdí Ryby. Je to dôsledok precesného pohybu zemskej osi. Pred 2 000 rokmi zemská os nesmerovala k Polárke ako dnes a o 12 000 r bude severný pól Zeme pri hviezde Vega v súhvezdí Lýra.
Zástancovia astrológie argumentujú, že moderní seriózni astrológovia si uvedomujú to, že znamenia zodiaku predstavujú určitú časť roka, a teda neuvažujú o postavení planét v súhvezdiach, ako sa mylne domnievajú hlavne kritici astrológie. Napríklad začiatok znamenia Barana predstavuje deň jarnej rovnodennosti a symboliku prírodných rytmov, v tomto prípade "prebúdzanie prírody, foriem života" po "zimnom spánku" a v tomto duchu analogicky stotožňuje symboliku "priebojnosti, iniciácie, seba-zachovania" do oblasti ľudských psycho-somatických procesov.
Kozmické vplyvy na človeka
Nedá sa pochybovať o tom, že kozmické telesá pôsobia na život na Zemi aj na človeka. Najväčší účinok má, pochopiteľne, Slnko, bez neho by život na Zemi vôbec nejestvoval. Slnko dáva energiu a reguluje celý životný cyklus, svojimi erupciami zapríčiňuje náhle zvýšenie toku nabitých častíc priletujúcich aj do oblasti Zeme. V dôsledku toho sa mení intenzita magnetického poľa Zeme aj ionizácia atmosféry. Výskumy vplyvu týchto zmien na nervovú a cievnu sústavu človeka sú dnes iba v začiatkoch, ale už možno konštatovať, že človek nie je imúnny proti slnečnej erupcii. Účinky slnečného žiarenia, ktoré sa prenášajú najmä prostredníctvom zmeny tlaku a teploty, sú už dostatočne známe. Vplyv konštelácie planét na človeka je  teoreticky možný.  Pôsobenie žiarenia na človeka si vyžaduje starostlivý a dlhodobý výskum.

Druhy astrológie


Bulvárna astrológia je pseudoastrológia, ktorá uverejňuje v médiách tzv. denné horoskopy, ktoré so skutočnými horoskopmi väčšinou nemajú nič spoločné.
Aplikovaná astrológia je podobor astrológie, ktorého poznatky sa používajú v praxi iných oborov, ako sú herbálna astrológia, astropsychológia, astromedicína či astrometeorológia.
Nativitná astrológia je smer astrológie zaoberajúci sa zostavovaním horoskopu-radixu
Prognostická astrológia je smer astrológie zaoberajúci sa predpovedaním budúcnosti pomocou rôznych metód

Vložte : MENO ( prip. e-mail), NÁZOV a PRISPEVOK :-)

Diskusná téma: ASTROLOGIA

astrologia

mata 21.12.2016
a nar.14 6.1975 co ma caka ta mto toto troska omyl a ospravdlnujem sa.

astrologia

mata 21.12.2016
neverim takim veciam a co mam vlastne brat vazne.

Re:astrologia

mataAAA 21.12.2016
A co ma coka

čo ma čaká

ivana 20.12.2014

Re:čo ma čaká

Henrieta 18.04.2016
Henrieta, nar.31.10.1971 čo ma čaká v roku 2016.

astrolozka.jana@centrum.cz

Jana 07.09.2014
Astro-genetická metoda – srozumitelná cesta jak spolehlivě zjistit, zda-li Váš 4. nebo 10. dům v horoskopu patří otci nebo matce a možnost jak velice zpřesnit čas Vašeho narození.

Tato metoda vychází z poznání, že obraz rodičů velice přesně popisují 4. a 10. dům a že určitým způsobem s těmito domy souvisí znamení, ve kterém mají rodiče umístěný Měsíc nebo Slunce. Pokusím se tuto metodu popsat na příkladu. Aby jste dobře pochopili postup, je ideální si před sebe položit obrázek své nativity a obrázek nativity rodičů a postupovat přesně krok za krokem, jak popisuji.

Ve fiktivním horoskopu, který jsem pro názornost vytvořila, jsem umístila hrot 10. domu do znamení Blíženců s přesahem do znamení Raka a ve znamení Raka se nachází planeta Uran. Na hrotu 4. domu se nachází znamení Střelce s přesahem do znamení Kozoroha a nachází se zde konjunkce Venuše – Mars. Hrot sedmého domu se zde nachází ve znamení Berana s přesahem do znamení Býka a nachází v něm planeta Jupiter.

Nejdříve vyhodnotím třeba 10. dům (pokud Vám vyhovuje začínat od 4. domu, nic tomu nebrání): Takže jeden z rodičů bude mít Měsíc nebo Slunce ve znamení Blíženců nebo Raka. Pokud to tak není, tak zkoumáme dál. Řekneme si: znamení Blíženců vládne Merkur. Podíváme se v jakém znamení, se nachází Merkur zkoumaného zrozence. Vidíme například, že Merkur zrozence je ve znamení Štíra. V tom případě by mohl mít jeden z rodičů Slunce nebo Měsíc ve znamení Štíra. Pokud to tak není, pokračujeme a zkoumáme znamení Raka. Znamení Raka vládne Měsíc. Podíváme se, kde se u zrozence nachází Mědíc. Pokud se Měsíc nachází například ve znamení Ryb, pak by mohl mít jeden z rodičů Slunce nebo Měsíc ve znamení Ryb. Pokud jsme opět neuspěli, pak zaměříme pozornost na planetu Uran. Ta vládne znamení Vodnáře, takže jeden z rodičů by mohl mít Slunce nebo Měsíc i ve znamení Vodnáře. Pokud ani tady neuspějeme, pak se podíváme na aspekty Urana s osobními planetami (Slunce, Měsíc – jen když známe alespoň přibližný čas narození rodiče, Merkur, Mars, Venuše). Pokud má Uran v horoskopu zkoumané osoby stejný aspekt s osobní planetou jako některý z rodičů, pak tento dům patří tomuto rodiči.

Nyní vyhodnotím 4. dům: Postupujeme úplně stejně jako u 10. domu. Zde bude mít jeden z rodičů Měsíc nebo Slunce ve znamení Střelce nebo Kozoroha. Když neuspějeme, tak bádáme dál. Planeta Mars vládne znamení Berana a Planeta Venuše vládne znamení Býka a Vah. Takže jeden z rodičů může mít Měsíc nebo Slunce ve znamení Berana, Býka nebo Vah. Pokud to tak není, pak se podíváme, v jakém znamení v horoskopu zrozence nachází Jupiter, neboť vládne znamení Střelce. Když zjistíme, že je třeba v Panně, pak může být Slunce nebo Měsíc rodiče ve znamení Panny, když to tak není, pokračujeme dál a zjistíme, v jakém znamení se nachází v horoskopu zrozence Saturn, který vládne znamení Kozoroha. Pokud jej má zrozenec třeba ve znamení Lva, tak se podíváme, zda jeden z rodičů nemá Slunce nebo Měsíc ve znamení Lva. Pokud opět neuspějeme, pak se podíváme, zda nemá jeden z rodičů v horoskopu konjunkci Venuše-Mars. Pokud ano, pak tento dům patří tomuto rodiči. Touto cestou velice spolehlivě dospějeme, který dům v našem horoskopu patří našemu otci a který dům patří naší matce.

Domy je třeba prozkoumat velmi pečlivě a zodpovědně a hlavně oba. V žádném případě není možno prozkoumat jeden dům, zjistit, že znaky ukazují na matku a logicky z toho odvodit, že ten druhý patří otci. Z vlastní zkušenosti vím, že po pečlivém přezkoumání obou domů často zjistíme, že situace bývá právě opačná.

Pokud žijeme již delší dobu v manželském svazku, nebo jsme dokonce zakotvili na delší dobu již v druhém manželství, pak stejným způsobem můžeme prozkoumat 7. dům.
Příklad: Hrot 7. domu je v Beranovi s přesahem do Býka a v 7. domě je také Jupiter. V tom případě by měl mít náš partner Měsíc nebo Slunce ve znamení Berana nebo Býka. Pokud to tak není, opět zkoumáme dále. Beranovi vládne planeta Mars, ta je v horoskopu zrozence například ve znamení Kozoroha a proto může mít Váš partner Slunce nebo Měsíc ve znamení Kozoroha. Býkovi vládne planeta Venuše. Ta je v našem vzorovém horoskopu v konjunkci s Marsem ve znamení Kozoroha, takže je tu opět možnost, že Slunce nebo Měsíc partnera budou ve znamení Kozoroha. Pokud to tak není, tak zrozenec může mít Měsíc nebo Slunce ve znamení Střelce, protože Jupiter je vládce znamení Střelce. Pokud jsme se stále nedopracovali uspokojivého výsledku, pak se podíváme na aspekty Jupitera s osobními planetami. Pokud máme již druhého životního partnera, pak v 7. domě musíme nalézt oba životní partnery.
Stejně tak můžeme „prolustrovat“ 3. dům (zde ještě řešíme umístění Merkura) jako obraz našich sourozenců, nebo 5. dům – což je obraz našich dětí. Dále můžeme zkoumat domy, které zastupují osoby, jenž nám vstoupily do života a výrazně se v něm zviditelnily. Zde je však problém v tom, že nelze zjistit přesné umístění hrotů těchto domů. Každý systém domů mívá zpravidla hroty domů umístěné trochu jinde.

Zjištění času narození pomocí astro-genetické metody
Zkoumat 7.; 5. a 3. dům má význam především v případě, když si chceme ověřit, zda čas našeho narození, jak jsme jej z nějakých zdrojů zjistili, je správný anebo pokud čas našeho narození vůbec neznáme, nebo ho tušíme jen v hrubých rysech (to je právě výše uvedené ráno, večer v poledne). Pomocí těchto srovnání si čas našeho narození můžeme velice zpřesnit. Astro-genetická metoda určování času narození vychází z poznatků, že ascendent zrozence se nachází buď ve znamení, kde je Slunce nebo Měsíc našich rodičů nebo že potomek vlastní ASC jednoho z rodičů a u menší části lidí se může ascendent nacházet ve znamení, kde mají Měsíc nebo Slunce jeho prarodiče. Pokud absolutně neznáme čas našeho narození, tak postupně umísťujeme náš ASC do znamení, kde mají naši rodiče Slunce nebo Měsíc a v nich s pomocí animace (většina astrologických programů má tuto funkci) manipulujeme s umístěním ASC ve znamení tak, abychom mohli „připasovat“ naše rodiče do rodičovských domů. Lépe se nám to podaří, pokud jsme již dospělí a máme nějaký ten kousek života odžitý v manželství, neboť se o správnosti našich závěrů můžeme přesvědčit kontrolou obrazu našeho manželského druha v 7. domě, popřípadě můžeme najít v našem horoskopu naše děti, či sourozence.
Já vím, teď si řeknete, že pokud každý z těchto lidí má Slunce a Měsíc umístěn v jiném znamení, že musíte vlastně projít celý zvěrokruh. Ono to tak není. Když se podíváte na horoskopy Vašich rodičů a prarodičů, tak zjistíte, že jak Vy, tak Vaši rodiče podědili po svých prarodičích umístění Slunce, Měsíce a ASC do stejných znamení jako máte Vy. Například Váš Měsíc se může nacházet ve stejném znamení jako má Vaše matka Slunce a Vaše Slunce je ve stejném znamení jako má Váš otec Měsíc, nebo máte svůj Měsíc či Slunce umístěný ve stejném znamení jako Vaši rodiče. Navíc může být stejná situace také i u Vašich rodičů – tj., že Váš otec má třeba Slunce ve stejném znamení jako má Vaše matka Měsíc a naopak, takže Vám nehrozí, že budete muset prolustrovat všechna znamení zvěrokruhu.
Přes to je nutno přiznat, že pokud vůbec neznáme čas našeho narození, je tato práce náročná a poměrně zdlouhavá i když velice zajímavá. Pokud znáte Váš čas narození v rozpětí několika hodin, tak se vše hodně zjednoduší, neboť stačí prozkoumat znamení zvěrokruhu v inkriminovaný časový úsek.

astrologia-

jana.conkova 25.07.2012
chcela by som vediec co ma caka v buducnisti

Re:astrologia-

12 7 1954 09.04.2013
mam zacat znova podnikat

Pridať nový príspevok